Statistici

Autorizații

Publicat: 28 iulie, 2021

Panoul de date despre tip autorizații emise de Agenția de Mediu pe tipuri de deșeuri și regiuni de management a deșeurilor este realizat în cadrul Proiectului „Statistica deșeurilor – facilitator cheie pentru economia circulară” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). 

Panoul de date este conceput pentru a oferi o vizualizare clară și detaliată a operatorilor autorizați de gestionare a deșeurilor în diverse regiuni ale Republicii Moldova. Scopul acestui instrument este de a facilita accesul rapid la informații esențiale despre tipurile de deșeuri gestionate și specificul fiecărei regiuni, promovând astfel transparența și eficiența în coordonarea eforturilor de reciclare și reutilizare a resurselor. Prin această inițiativă, ne propunem să îmbunătățim colaborările între diferiți actori din domeniu și să sprijinim deciziile informate în cadrul comunității, contribuind direct la optimizarea proceselor de gestionare a deșeurilor și la protecția mediului înconjurător.

<