Statistici

Căutare operatori autorizați per tip deșeu

Publicat: 28 iulie, 2021

Panoul de date privind operatorii autorizați de Agenția de Mediu pe tipuri de deșeuri este realizat în cadrul Proiectului „Statistica deșeurilor – facilitator cheie pentru economia circulară” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Panou interactiv este conceput pentru a facilita accesul rapid și eficient la informații esențiale despre operatorii de gestionare a deșeurilor, autorizațiile emise de Agenția de Mediu, și detaliile de contact ale acestora. Toate datele pot fi ușor căutate pe tipuri de deșeuri. Scopul acestui instrument este de a sprijini utilizatorii – fie că sunt reprezentanți ai autorităților locale, organizații, întreprinderi sau cetățeni – în identificarea rapidă a operatorilor autorizați și a detaliilor legate de autorizațiile de funcționare. Panoul permite utilizatorilor să efectueze căutări specifice și să acceseze documentele relevante, contribuind astfel la transparența proceselor de gestionare a deșeurilor și la promovarea conformității cu reglementările de mediu. Prin această interfață prietenoasă și interactivă, ne propunem să simplificăm accesul la informații și să îmbunătățim comunicarea și colaborarea dintre toți actorii implicați în sectorul de management al deșeurilor la nivel național.