Studiu privind deșeurile din Plastic

Publicat: 16 decembrie, 2023

Studiul privind deșeurile din Plastic în Republica Moldova este elaborat în cadrul Proiectului “Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare”, implementat de A.O. Verde e Moldova în parteneriat cu A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-Circular” cu sprijinul financiar al Programului de Granturi Mici GEF SGP Moldova, implementat de UNDP. Acest studiu este primul la nivel național și cuprinde a amplă analiză a situației curente și domenii prioritare de acțiuni pentru reducerea poluării cu deșeuri din plastic, luând în considerare vulnerabilitatea sporită a Republicii Moldova la consecințele poluării cu plastic.

Dacă din total 353 milioane tone deșeuri din plastic generate în anul 2021 la nivel global, ajung a fi reciclare 29 milioane tone sau doar 9% este mai mult decât evident că actualul sistem de producere, consum și gestionare deșeuri este unul nefuncțional. Anume din acest considerent unul din obiectivele de bază ale Studiului este de a demonstra că reciclarea nu este unica și nici pe departe cea mai eficientă soluție în lupta cu deșeurile din plastic la nivel național.

Conform datelor din studiu, doar 3% din deșeurile de plastic generate la nivel național ajung a fi reciclate. Acest rezultat este unul foarte îngrijorător cu pronosticuri sumbre în lipsa intervenției urgente din partea autorităților publice centrale și locale, sectorul industrial, mediul academic, societatea civilă, etc.

Datele colectate și analizate stau la baza unei serii de recomandări reflectate în capitolul IV din studiu și care ne propunem să servească Ministerului de Mediu în elaborarea unui Plan național de acțiuni pentru reducerea poluării cu deșeuri de plastic și implementarea principiilor economiei circulare.