rep

Au intrat în vigoare noi cerințe legislative privind gestionarea uleiului uzat

În ultimul trimestru al anului 2022 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 731/2022 din 26.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate și care  intra în vigoare azi, data de 25.05.2023.  Regulamentul stabilește cerințele pentru gestionarea ecologică corespunzătoare a uleiurilor uzate (UU) generate la nivel național, prin aplicarea regimului de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile art. 12 și 52 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, cu respectarea acordurilor internaționale de mediu la care Republica Moldova

Eveniment online ”Managementul Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice”

Astăzi, la invitația Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor și Agenția de Mediu continuă dialogul pe dimensiunea gestionării eficiente a deșeurilor și nemijlocit gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Un accent sporit s-a acordat producătorilor de DEEE-uri și responsabilitatea extinsă a acestora (REP), bunele practici și soluții de management a acestor deșeuri, cadrul legislativ cu privire la EEE-uri, obligațiile producătorilor și distribuitorilor, dar și sancțiunile pe care acestea