Proiect

Cetățean implicat pentru un RÂU CURAT!

O alergare spre un viitor verde

Detalii

Proiect finanțat de Programului de Granturi Mici cu susținerea financiară a Guvernului Suediei și suportul Centrului Național de Mediu și implementat de A.O. Centrul de instruire și consultanță E-CIRCULAR, , în perioada februarie-octombrie 2022.
Statut Proiect finalizat
Categorie Educare și informare
Implementat cu suportul Proiectul este implementat în parteneriat cu Primăria mun. Strășeni
Suma proiectului 202.890 MDL
Durata proiectului 9 luni

Despre proiect

Proiectul “Cetățean implicat pentru un râu CURAT” este implementat cu scopul de a influiența atitudinea și comportamentul nesustenabil în rîndul populației și pentru a adresa una din cele mai grave probleme de mediu din localitate – poluarea și contaminarea apelor din rîulețele care traversează localitatea și care se revarsă în rîul Bîc. Proiectul urmărește salubrizarea unei porțiuni a rîulețului și a zonei din imediata apropiere prin implicarea unui număr cît mai mare de persoane în activități de salubrizare. Rezultatul principal urmărit fiind sensibilizarea populației și colectatea unei cantități cît mai mare de deșeuri, care prezintă risc sporit pentru apă și sol. Calitatea activităților inițiate în acest sens va fi suplinită prin desfășurarea activității de excavare a unei porțiuni din rîuleț, care ca finilitate, va soluționa problema înfundării canalului blocat la moment cu nămol și deșeuri.

Pentru a combate una din cele mai grave probleme de mediu, și anume poluarea și contaminarea apelor din râulețele care traversează localitatea și care se revarsă în râul Bîc, recent s-a organizat excavarea albiei unui sector din râuleț ce traversează orașul Strășeni. În rezultat, cu succes am reușit să deblocăm un canal înfundat cu nămol și deșeuri solide, iar cetățenii au fost implicați la salubrizarea unei porțiuni a râulețului și a zonei din imediata apropiere. În continuare, aceste rezultate vor putea fi menținute doar dacă fiecare în parte va contribui la reducerea cantității de deșeuri depozitate la gropile de gunoi sau aruncată în apele din localitate

Proiectul s-a alăturat Campaniei naționale a curățeniei cu genericul „Uniți pentru o comunitate curată. Iubește-ți râul și municipiul”. În total peste 500 de strășeneni: funcționari publici, consilieri municipali, reprezentanți ai instituțiilor publice, structurilor asociative, agenți economici, au fost organizați și mobilizați în diferite locații din comunitate pentru activități de salubrizare. Evenimentul a fost susținut și de delegația UE și nemijlocit prezența dlui JĀNIS MAŽEIKS, Ambasador UE in Moldova, care a participat alături de comunitatea din Strășeni în salubrizarea localității. Cei 70 de reprezentanții ai corpului diplomatic, finanțatori internaționali, instituții din sectorul public și privat promovează un exemplu de implicare civică în rândul comunității cu scopul de a reduce poluarea cu deșeuri și impactul rezultat din acumularea acestora în spații verzi, corpuri de apă, etc. Toate deșeurile colectate au fost preluate și transportate de către operatorul municipal ÎM “Gospodăria Comunala Strășeni”. În cadrul evenimentului au fost colectate în total 60 m3 deșeuri (organice și reciclabile).

Toate informațiile și bunele exemple acumulate pe parcursul proiectului sub formă de campanii de salubrizare, ore ecologice, ateliere informative au contribui și vor continua să contribuie nemijlocit la educarea unor noi deprinderi în rîndul populației de diferite vârste și implicate în diverse domenii de activitate.

734 m3râuleț excavat
4000 elevi instruiți
11 instituții de învățămân participante
60 m3 deșeuri colectate

Alte proiecte

Descoperă alte inițiative axate pe economia circulară și gestionarea sustenabilă a deșeurilor în Republica Moldova.

Revista-Management-Deseuri

Revista “Managementul Deșeurilor” este o publicație a A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, cu apariție trimestrială (4 ediții pe an) și distribuție națională.