Deșeuri din Plastic în Economia Circulară: Soluții comunitare