Cetățean implicat pentru un RÂU CURAT!

Proiectul “Cetățean implicat pentru un râu CURAT” este conceput de A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor în parteneriat cu Primăria mun. Strășeni cu scopul de a derula în localitate activități menite să influiențeze atitudinea și comportamentul nesustenabil în rîndul populației și pentru a adresa una din cele mai grave probleme de mediu din localitate – poluarea și contaminarea apelor din rîulețele care traversează localitatea și care se revarsă în rîul Bîc. Dat  fiind obiectivele propuse, proiectul urmărește nemijlocit salubrizarea unei porțiuni a rîulețului și a zonei din imediata apropiere prin implicarea unui număr cît mai mare de persoane în activități de salubrizare. Rezultatul principal urmărit fiind sensibilizarea populației și colectatea unei cantități cît mai mare de deșeuri, care prezintă risc sporit pentru apă și sol. Calitatea activităților inițiate în acest sens va fi suplinită prin desfășurarea activității de excavare a unei porțiuni din rîuleț, care ca finilitate, va soluționa problema înfundării canalului blocat la moment cu nămol și deșeuri.

Prezentare_Lansate proiect prezentare

În acest proces, accentul prioritar fiind pus pe comunicarea, informarea și implicarea populației. În realizarea acestui scop va fi lansată în luna martie curent, Campania de informare și colectare a deșeurilor, care este o activitate parte a proiectului, realizată cu scopul de a educa un comportament responsabil în rândul tinerei generații, iar prin intermediul acestora de a stimula spiritul participativ și în rândul maturilor: părinţi, bunici, prieteni, colegi, angajați, etc. Rezultatul principal urmărit prin prezenta campanie de colectare și informare este de a reduce cantitatea de deșeuri depozitate la gropile de gunoi sau ajunsă în rîulețele din localitate, creșterea ponderii deșeurilor reciclabile colectate selectiv și valorificarea finală a acestora, formarea atitudinii morale și civice ale tinerilor/cetățenilor cu privire la rezolvarea problemelor de mediu și a unui mod sănătos de viață. Aplicarea cunoștințelor dobândite vor contribui la îmbunătățirea calității serviciilor de salubrizare și dezvoltarea unei culturi bazate pe respect față de mediu și semenii săi, iar odată cu acestea – reducerea impactului deșeurilor asupra mediului și sănătății.

Regulament Campanie de colectare si informare_

A.O. “Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”(în continuare AVD)  este beneficiara Programului de Granturi Mici cu susținerea financiară a Guvernului Suediei și suportul Centrului Național de Mediu și implementează în mun. Strășeni proiectul “Cetățean informat pentru un râu mai curat”. Proiectul este implementat în parteneriat cu Primăria mun. Strășeni în perioada februarie-octombrie 2022.