IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Articol

Spania: Instrumente economice în gestionarea deșeurilor

Detalii

Data publicării
17/06/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

În 2018, statele membre  ale UE au convenit asupra unui set cuprinzător de legi care vizează prevenirea creării deșeurilor menajere și stimularea reciclării. Noile legi transpun prevederile celor 4 directive ale UE: Directiva 2008/98/EC  privind deșeurile (WFD), Directiva (UE) 2018/850 privind depozitele de deșeuri (LD), Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWD) și Directiva (UE) 2019/904 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului. Se așteaptă ca toate statele membre să reflecte legile convenite ale UE în legislația lor națională până în iulie 2020.

Articolul 4 alineatul (3) WFD solicită statelor membre să utilizeze instrumente economice pentru a oferi stimulente pentru aplicarea eficientă a ierarhiei deșeurilor.

Spania este una din țările membre UE, care aplică instrumente economice de tip Taxe și restricții pentru depozitarea și incinerarea deșeurilor.

Aplicarea criteriilor de restituire a impozitelor pentru depozitarea și incinerarea deșeurilor în Catalunya!

În Spania, regiunea Catalonia a fost introdus impozitul pentru depozitarea și incinerarea deșeurilor, cu criterii de restituire a impozitelor pentru municipalități.  Taxele și impozitele colectate sunt alocate pentru îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor, respectând principiul ierarhiei deșeurilor.

Prin intermediul taxelor aplicate, legislația catalană încurajează autoritățile locale să îmbunătățească colectarea separată și, reducând eliminarea și incinerarea deșeurilor mixte.

Catalunya a introdus colectarea separată obligatorie a deșeurilor organice pentru toate municipalitățile din regiune (Legea Cataluniei privind deșeurile 9/2008).

Această abordare a subsidiarității în aplicarea impozitelor la nivel municipal / regional a fost o recomandare în cadrul Raportului Comisiei de avertizare preventivă pentru Spania. Legea spaniolă privind deșeurile a permis regiunilor din țară să utilizeze stimulente economice.

Catalonia redirecționează deșeurile departe de depozitare și incinerare (cu un accent special pe cele biodegradabile) prin impozitul său privind eliminarea deșeurilor (Legea 8/2008). Criteriile de restituire a impozitelor pentru municipalități au fost introduse pentru a furniza un stimulent financiar pentru o mai bună gestionare a deșeurilor biodegradabile. Aceasta este singura taxă din UE care vizează deșeurile solide municipale, permițând returnarea veniturilor către contribuabili, în funcție de performanța acestora.

Catalonia redirecționează deșeurile departe de depozitare și incinerare (cu un accent special pe cele biodegradabile) prin impozitul său privind eliminarea deșeurilor (Legea 8/2008). Criteriile de restituire a impozitelor pentru municipalități au fost introduse pentru a furniza un stimulent financiar pentru o mai bună gestionare a deșeurilor biodegradabile. Aceasta este singura taxă din UE care vizează deșeurile solide municipale, permițând returnarea veniturilor către contribuabili, în funcție de performanța acestora.

Taxa de depozitare colectată este utilizată pentru îmbunătățirea suplimentară a gestionării deșeurilor.

Cel puțin 50% din bani sunt alocați pentru tratarea biologică a biodeșeurilor și tratarea mecanico-biologică a deșeurilor reziduale. Restul veniturilor sunt rambursate autorităților locale în funcție de performanța acestora. Impozitele pe gunoiști și incinerare au crescut costurile acestor tipuri de tratare a deșeurilor, în același timp încurajând implementarea colectării separate a tuturor fluxurilor de deșeuri. Rezultatele arată că impozitul pentru deșeurile solide municipale a contribuit la creșterea reciclării și la reducerea deșeurilor în toate țările în care au fost adoptate. Este o măsură eficientă care ar trebui să devină obligatorie în toate țările europene și nu numai.

Articole similare

trage