Proiect “Reciclăm DEEE și realizăm ODD” (EcoDigital în parteneriat cu e-Circular)

Proiectul “Reciclăm DEEE și realizăm ODD” este implementat cu suportul financiar al Programului de Granturi Mici (SGP), implementat de UNDP și se încadrează în prioritățile Inițiativei Strategice 3 a Strategiei pe Țară GEF SGP. Obiectivul general al proiectului constă în reducerea impactului DEEE-urilor asupra mediului și sănătății prin extinderea rețelei de colectare separată a DEEEurilor […]