Ghid planificare și evaluare SMID

Publicat: 24 septembrie, 2021

Republica Moldova, o țară mică, situată în partea centrală a Europei, cu o populație de 2,6 milioane persoane, mai bine de 25 de ani și-a trasat ca unul din obiective strategice, reducerea deşeurilor prin utilizarea cât mai eficientă a materiei prime, în semn de conștientizare a riscurilor atribuite asupra mediului, sănătății, dar și a economiei naționale. Cu toate astea, în lipsa unui SMID (Sistem de Management Integrat a Deșeurilor), cantitatea deșeurilor municipale formate pe cap de locuitor s-a majorat cu 170 % în perioada 2001-2018, rata de conecatre la servicii de salubrizare este de 52,9%, din care doar 18,4% în mediul rural, iar cele 1136 depozite de deșeuri raportate de IPM, contaminează și degradează o suprafață totală de 1225,43 ha de pământ. Dificultățile și riscurile cu care se ciocnesc o mare parte din localitățile Republicii Moldova, în special din zonele rurale, determină autoritățile competente, APL-urile, agenții economici, ONG-urile, etc., să identifice soluții pentru remedierea consecințelor lipsei un SMID sau în cel mai bun caz să contribuie la crearea acestui sistem.

În lipsa unor date de bază privind generarea și managementul deșeurilor solide, marea majoritate din localități (APL-uri) nu au capacitatea de a lua decizii argumentate, inclusiv la capitolul alocarea resurselor necesare pentru dezvoltarea SMID, în calitate de obiectiv cheie al Strategiei de Gestionare a Deșeurilor 2013-2027.

Datele sunt absolut esențiale pentru intervenții strategice eficiente și pentru a gestiona corect resurse limitate pentru crearea infrastructurii SMID.

Ghidul elaborat de A.O. E-Circular (anterior A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor) și finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC) apornește de la respectarea principiilor ierarhiei deșeurilor și a economiei circulare, inclusiv cele mai bune practici pentru gestionarea deșeurilor solide în zonele urbane și rurale din Republica Moldova. Informațiile din ghid sunt structurate într-un format ușor citibil și aplicabil pentru grupul țintă abordat, precum APC-uri, APL-uri, ÎM, personalul angajat de aceste instituții și implicat în gestionarea deșeurilor solide. Ghidul poate fi util inclusiv și pentru alte părți interesate, cum ar fi organizațiile neguvernamentale, actorii din sectorul privat, etc.