Articol

Probleme și soluții asociate tratării deșeurilor de echipamente electrice și electronice ca deșeuri metalice

Detalii

Data publicării
14/01/2021
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Cercetările întreprinse de UNITAR într-un raport comandat de WEEE Forum în 2020 estimează că în 2018 în UE aproximativ 2,1 kg /DEEE/per pers., se află în resturi de metal și nu sunt declarate ca DEEE.

Date cu privire la DEEE în fier vechi pentru Republica Moldova sunt indisponibile, lipsesc definitiv, iar pentru UE sunt puține sau incerte. Astfel pot fi găsite doar cîteva rapoarte și studii identificate de către forumul DEEE (WEEE Forum) în raportul DEEE în fier vechi.

Franța
(2013)
În baza sondajelor adresate FEDEREC, studiul a concluzionat că sunt aproximativ 10% DEEE în containerele municipale de fier vechi
Marea Britanie (2014)Conținutul de electrocasnice mari în fier vechi este de 11%
Portugalia (2016-2018)Între 2016 și 2018, Electrão, organizația portugheză de REP a derulat 16 campanii de verificare la puncte de colectare fier vechi. Rezultatele obținute au concluzionat că 22,8% din fier vechi defapt erau DEEE, 13,5% corespundeau aparatelor electrocasnice mari și 9,3% reprezentau aparate electrocasnice mici.
Marea Britanie (2020)Grupul Anthesis a investigat 21 de fluxuri diferite DEEE care influențează rata de reciclare a Marii Britanii. Anul 2017 a fost folosit ca anul de referință pentru această evaluare. Raportarea pentru Directiva DEEE 2012/19 sugerează că 1.615 mii tone de EEE au fost vândute în Marea Britanie în 2017, iar 653 mii tone de DEEE au fost colectate pentru reciclare. Studiul a estimat că cantitatea anuală aproximativă de DEEE considerate a fi capturate prin colectarea de fier vechi este de 215 mii tone pentru 2017 (sau 33% din cantitatea DEEE colectată oficial). Aceasta presupune o compoziție de 11% din total fier vechi colectat.

Estimativ, în baza studiilor enumerate în UE, cota DEEE din total colectate la punctele colectare pentru fier vechi este:

  • 62% echipamente de mari dimensiuni
  • 20% echipamente de mici dimensiuni
  • 8% echipament de transfer termic
  • 6% echipamente TIC
  • 3% ecrane și echipamente care conțin ecrane

Practica colectării sau achiziționării DEEE și tratării acestora împreună cu deșeurile de metal este, din păcate, o practică comună în Europa și la nivel mondial. Această situație generează probleme de mediu, de sănătate și de siguranță, deoarece este posibil ca substanțele periculoase să nu fi fost îndepărtate sau extrase în mod adecvat. Aceasta dă naștere, de asemenea, unor probleme de conformitate, deoarece DEEE colectate și tratate ca resturi de metale scapă de rutele oficiale care contează pentru atingerea țintelor de colectare stabilite în legislația DEEE, respectiv atingerea acestor ținte este foarte dificilă.

Atingerea obiectivelor de colectare necesită o redirecționare a tonajelor DEEE către fluxurile raportate oficial. Autoritățile competente trebuie să interzică practica achiziționării și prelucrării deșeurilor metalice care conțin DEEE, cu excepția cazului în care acestea sunt tratate și prelucrate de instalații autorizate sau certificate oficial în acest sens. Acestea trebuie să elaboreze acțiuni specifice și sistematice de asigurare a respectării legislației pentru a identifica punctele de colectare care tratează DEEE ca resturi metalice și să sancționeze companiile care nu se conformează.

Din cauza nivelurilor scăzute de cunoaștere ale activității de asigurare a respectării legislației de către colectorii de deșeuri fier vechi, există vid informațional în privința datelor statistice, iar informațiile disponibile sunt limitate sau nu există.

Găsirea unei metodologii adecvate, armonizate pentru colectarea datelor cu privire la cantitatea de DEEE care este în fluxul de deșeuri fier vechi este esențială pentru a înțelege ce se întâmplă pe piața deșeurilor electronice.

Probleme legate de colectarea DEEE în fier vechi

Companiile autorizate să colecteze DEEE sunt de obicei interesate de informația de la punctele de colectare a deșeurilor metalice, deoarece:

a) oferă informații cu privire la diferitele fluxuri existente pentru DEEE

b) sprijină strategii care vizează creșterea colectării DEEE (a ratelor de colectare).

Cu toate acestea, colectorii DEEE nu au competențele și drepturile de accesare a datelor punctelor de colectare fier vechi. O procedură menită să obțină în mod regulat date de la punctele de colectare de deșeuri metalice și de raportare a acestor informații către o bază de date națională ar îmbunătăți situația. Această situație ar trebui sprijinită prin stabilirea unor inspecții specifice și sistematice pentru operatorii de deșeuri fier vechi. Datele furnizate ar trebui monitorizate și verificate periodic de către autoritățile competente (în cazul Republicii Moldova – IPM de comun cu Agenția de Mediu).

În unele cazuri, autoritățile competente ar putea să nu permită instalațiilor de colectare a deșeurilor fier vechi să colecteze/trateze DEEE, însă DEEE amestecate cu resturi pot ajunge în continuare la acestea și pot fi prelucrate. Colectarea datelor în astfel de instalații devine o problemă sensibilă ce necesită măsuri legislative care impun facilități pentru separarea DEEE primite și expedierea acestora către un operator autorizat de colectare/tratare DEEE.

Mai jos sunt prezentate trei scenarii diferite cu privire la colectarea DEEE de comun cu fier vechi.

În unele state membre UE, operatorii autorizați pentru DEEE au încheiat acorduri comerciale cu operatorii de deșeuri metalice. Acordurile se bazează, de obicei, pe compensațiile plătite punctelor de colectare fier vechi în schimbul raportării DEEE primite la instalațiile lor. Cu toate acestea, nu toți operatorii de fier vechi sunt dispuși să încheie acest tip de acord, având în vedere că aceste informații sunt uneori sensibile din punct de vedere comercial și necesită punerea în aplicare a unor proceduri de sortare și raportare care modifică procesele de gestionare existente ale companiei. În plus, operatorii autorizați care finanțează „costuri de compensare” nu sunt motivați să o facă conform cerințelor Directivei DEEE sau Regulamentului DEEE (pentru Republica Moldova).

Ideea de a solicita companiilor colectoare fier vechi să includă raportarea DEEE separat din deșeurile primite la instalațiile lor poate îmbunătăți cele două situații descrise mai sus. O abordare politică mai largă în acest sens este punerea în aplicare a predării obligatorii a DEEE colectate (amestecate cu resturi sau nu). Aceasta înseamnă că DEEE colectate trebuie să fie gestionate exclusiv de colectori autorizați și de operatori de tratare care au contracte cu operatorii autorizați DEEE.

În general, prelevarea regulată de probe sau sortarea sunt necesare pentru a colecta cifre exacte privind procentul de DEEE care sosesc la punctele colectare de fier vechi. Ponderea DEEE în deșeurile metalice este de obicei scăzută, în comparație cu cantitățile uriașe de deșeuri colectate, astfel că eșantionarea acestui flux trebuie efectuată cu atenție pentru a reduce erorile statistice de eșantionare. Acestea sunt practici complexe și consumatoare de resurse care necesită o metodologie care să permită colectarea armonizată a datelor. O abordare proactivă de luat în considerare pentru rezolvarea acestei probleme ar fi interzicerea amestecului DEEE și resturi. Această abordare poate fi pusă în aplicare treptat, cu o fază inițială în care DEEE amestecate cu deșeuri fie returnate inițiatorului pentru separare, fie se trimite o notificare prin care se informează că DEEE amestecate cu deșeuri nu vor mai fi acceptate de la o anumită dată. Această abordare necesită investiții ridicate în materie de asigurare a respectării legislației pentru a evita crearea de noi fluxuri paralele neraportate de DEEE amestecate cu deșeuri.

Proiectul ProSUM a estimat că, în medie, DEEE colectate și tratate cu deșeuri din metal pot reprezenta până la 11 % din DEEE generate în unele state membre UE. Atunci când OPR (sistemele colective) și statele membre se luptă să atingă obiectivele/ratele  de colectare, acest flux devine extrem de relevant pentru creșterea ratelor naționale de colectare.

Astfel, pentru Republica Moldova – dacă anual doar MetalFeros exportă circa 250 mii tone[1], am putea estima că circa 25 mii tone de DEEE sunt colectate neoficial în calitate de fier vechi. Raportarea și evidența corectă a acstor deșeuri cu siguranță ar favoriza atingerea ratelor de colectare conform Regulamentului DEEE.

Concluzie

Atingerea ratelor minime de colectare a DEEE s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru majoritatea statelor membre UE datorită existenței fluxurilor de DEEE nedeclarate (complementare). Forumul WEEE consideră că autoritățile competente (pentru Republica Moldova ar fi de ex. Agenția Mediului, Inspectoratul pentru Protecția Mediului) trebuie să fie conștiente de factorii care duc la această situație și trebuie să:

➢ Interzică practicarea achiziționării și prelucrării deșeurilor metalice care conțin DEEE, cu excepția cazului în care acestea sunt tratate și prelucrate de către instalații care sunt autorizate oficial sau sunt certificate să o facă;

➢ Elaboreze acțiuni de aplicare și planuri de inspecție care vizează facilitățile/punctele care tratează DEEE-urile ca resturi și să penalizeze astfel de acțiuni;

➢ Stabilească proceduri fiabile de colectare a datelor pentru estimarea DEEE în deșeurile fier vechi;

➢ Asigurarea că DEEE-urile care sunt colectare la punctele de colectare fier vechi sunt tratate și monitorizate în mod adecvat prin obligarea de a raporta procesele și volumele acestora conform tipului de deșeu colectat.

Articole similare

trage