Anunț achiziții

Anunț achiziție servicii de dezvoltare modul EXCEL pentru elaborarea PLGD și calcul tarife

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului „Îmbunătățire competențe digitale și ecologice ale APL pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Nr.Tip serviciuUnitățiSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință1Dezvoltarea unui modul online (Excel) pentru elaborare Program Local de Gestionare a Deșeurilor și calcularea tarifelor pentru gestionarea

ANUNȚ! Achiziție echipament IT

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului “Dezvoltarea capacităților A.O. E-Circular în elaborarea și furnizarea de PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ pentru ADULȚI spre o tranziție mai eficientă la o economie verde” finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele produse: Nr.Tip echipament ITUnitățiSpecificații