Gestionarea deșeurilor

e-Circular preia întreaga responsabilitate a conformității cu legislația de mediu și vă oferă consultanța specializată în evidența gestiunii deșeurilor.
Conform Legii nr.209/2016 privind deșeurile, Producătorii şi deținătorii de deșeuri persoane juridice, indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de sursa de finanțare, inclusiv autoritățile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sânt obligați să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în codurile din Lista deșeurilor conform actelor normative aprobate de Guvern.

e-Circular vă pune la dipoziție următoarele servicii în domeniul gestiunii deșeurilor:

  • Încadrarea deșeurilor generate conform nomenclatorului Național și Internațional;
  • Verificarea întocmirii lunare a managementului deșeurilor (verificarea completării evidenței lunare a gestiunii deșeurilor, verificarea documentelor de predare a deșeurilor, verificarea contractelor și Autorizația de mediu a colectorilor de deșeuri, etc.);
  • Externalizarea serviciilor de consultanță privind evidența deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje;
  • Raportarea obligatorie pentru trasabilitatea deșeurilor;
  • Oferirea celor mai bune soluții pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor generate;
  • Oferim soluții pentru eliminarea riscurilor în gestionarea deșeurilor;
  • Adaptarea practicilor de management astfel încât să poată fi respectate cerințele legale privind gestionarea deșeurilor.