Gestionarea deșeurilor

e-Circular preia întreaga responsabilitate a conformității cu legislația de mediu și vă oferă consultanța specializată în evidența gestiunii deșeurilor.
Conform Legii nr.209/2016 privind deșeurile, Producătorii şi deținătorii de deșeuri persoane juridice, indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, de sursa de finanțare, inclusiv autoritățile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, sânt obligați să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în codurile din Lista deșeurilor conform actelor normative aprobate de Guvern.

Totodată, conform Hotărârii de Guvern nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, deținătorii de deșeuri, indiferent de genul de activitate, tipul de proprietate, forma juridică de organizare și de sursa de finanțare  sunt obligați să țină evidența lunară a deșeurilor generate și să raporteze anual datele colectate Agenției de Mediu  pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar, asigurând calitatea informațiilor prezentate.

 

e-Circular vă pune la dispoziție următoarele servicii în domeniul gestiunii deșeurilor:

  • Încadrarea deșeurilor generate conform nomenclatorului Național și Internațional;
  • Verificarea întocmirii lunare a managementului deșeurilor (verificarea completării evidenței lunare a gestiunii deșeurilor, verificarea documentelor de predare a deșeurilor, verificarea contractelor și Autorizația de mediu a colectorilor de deșeuri, etc.);
  • Externalizarea serviciilor de consultanță privind evidența deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de ambalaje;
  • Raportarea obligatorie pentru trasabilitatea deșeurilor;
  • Oferirea celor mai bune soluții pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor generate;
  • Oferim soluții pentru eliminarea riscurilor în gestionarea deșeurilor;
  • Adaptarea practicilor de management astfel încât să poată fi respectate cerințele legale privind gestionarea deșeurilor.