Managementul deșeurilor

Deșeurile reprezintă una dintre problemele principale cu care se confruntă țările în acțiunile lor de combatere a poluării. O gestionare corespunzătoare a deșeurilor presupune existența unui cadru legislativ care să stabilească o serie de norme privind managementul eficient al deșeurilor.

Prin managementul deșeurilor se înțelege executarea activităților de colectare, transport, tratare, reciclare și depozitare a deșeurilor și are drept scop reducerea efectului pe care acestea le au asupra sănătății oamenilor, a mediului precum și economisirea unor resurse naturale prin reutilizarea elementelor ce se pot recupera.

Astfel, Legea 209/2016 privind deșeurile reglementează evidența și gestiunea deșeurilor și stabilește măsurile cu caracter obligatoriu pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin acțiuni de eficientizare a folosirii resurselor, dar și de prevenire sau reducere a efectelor adverse generate de producerea deșeurilor.

 

AVD vă pune la dispoziție următoarele servicii în domeniul gestiunii deșeurilor:

  • Întocmirea actelor și predarea raportărilor cu ajutorul specialistului în managementul deșeurilor. Dosarul va cuprinde identificarea, clasificarea și raportarea diferențiată a tipurilor de deșeuri generate, contractele cu colectorii, autorizațiile de mediu ale acestora, evidența lunară și raportările, precum și registrul intern de evidență a deșeurilor predate.
  • Păstrarea unei evidențe a deșeurilor generate pe o perioadă de cel puțin 3 ani, conform prevederilor legale.
  • Urmărirea trasabilității deșeurilor generate.
  • Monitorizarea lunară a gestiunii interne a deșeurilor la punctele de lucru, întocmirea unui raport și conformarea la legislația în vigoare.
  • Consultanță pentru identificarea prestatorilor de servicii autorizați să ridice deșeurile pe categorii.

Externalizarea serviciilor privind managementul deșeurilor asigură respectarea legislației în vigoare și poate fi o soluție pentru găsirea și aplicarea celor mai eficient soluții care să raționalizeze consumul de resurse și eficientizare a costurilor.