Articol

Gestionarea deșeurilor este un serviciu public esențial în lupta pentru combaterea COVID-19

Detalii

Data publicării
25/03/2020
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Având în vedere amploarea și tempoul răspândirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), impactul agresiv asupra sănătății umane și a economiei globale se intensifică zi de zi, fapt ce obligă guvernele să trateze în regim de urgență subiectul privind gestionarea deșeurilor medicale, gospodărești și a altor tipuri de deșeuri periculoase. Indiscutabil, gestionarea deșeurilor este un serviciu public esențial în lupta pentru combaterea COVID-19, cu scopul de a minimiza posibilele impacturi secundare asupra sănătății și asupra mediului.

În timpul unui astfel de focar, sunt generate foarte multe tipuri de deșeuri medicale, o mare parte din ele fiind periculoase,  inclusiv măști infectate, mănuși și alte echipamente de protecție, etc. Lipsa unui Sistem de management a acestor deșeuri poate provoca efecte „neplăcute” și neprevăzute asupra sănătății umane și a mediului. Așadar, un element vital într-un răspuns eficient în situații de urgență este manipularea în siguranță și eliminarea finală corectă a acestor deșeuri.

Gestionarea eficientă a deșeurilor biomedicale și medicale necesită identificarea, colectarea, separarea, depozitarea, transportul, tratarea și eliminarea corespunzătoare, precum și aspecte importante asociate, inclusiv dezinfectarea, protecția personalului și instruirea. Ghidul tehnic ale Convenției de la Basel privind managementul ecologic al deșeurilor biomedicale și de sănătate include informații și aspecte practice și utile privind gestionarea deșeurilor pentru autoritățile, care doresc să reducă la minimum riscurile asociate virusului.

Mai multe resurse privind manipularea și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor medicale pot fi găsite pe site-ul web al Centrului regional pentru Asia și Pacific, al Convenției de la Basel, care cuprinde o serie de documente de orientare și cele mai bune practici.

Un alt subiect critic pe perioada pandemiei este gestionarea în siguranță a deșeurilor menajere. Deșeurile medicale, cum ar fi măștile contaminate, mănușile, medicamentele uzate sau expirate și alte articole pot fi ușor amestecate cu gunoiul menajer, deși trebuie tratate ca deșeuri periculoase și aruncate separat. Acestea ar trebui depozitate separat de alte fluxuri de deșeuri menajere și colectate de municipalitatea specializată sau de operatorii de gestionare a deșeurilor. Liniile directoare cu privire la specificul reciclării sau al eliminării acestor deșeuri sunt prezentate în detaliu în Fișa tehnică a Convenției de la Basel privind îngrijirile medicale sau deșeurile medicale.

La moment, țările membre ale Convenției de la Basel lucrează la un document de orientare pentru gestionarea corectă a deșeurilor menajere și, deși nu este încă finalizat, un proiect inițial poate fi consultat pentru orientare provizorie.

Secretarul executiv al BRS, Rolph Payet, a declarat că „Toate ramurile societății se reunesc pentru a elimina colectiv virusul și pentru a reduce impactul uman și economic al COVID-19 în întreaga lume. În soluționarea acestei provocări enorme și fără precedent, îndemn factorii de decizie la toate nivelurile: internațional, național și la nivel municipal, oraș și raional, să depună toate eforturile pentru a asigura gestionarea deșeurilor, inclusiv cea din surse medicale și gospodărești cu potențial periculos, pentru a asigura astfel minimizarea impactului asupra sănătății umane și asupra mediului”.

Sursa: https://www.unenvironment.org/

Articole similare

trage