Studiul privind generarea și gestionarea DEEE în Republica Moldova

Publicat: 10 iulie, 2022

În Republica Moldova, potrivit Regional E-waste Monitor CIS+Georgia, 2021, fiecare cetățean generează în mediu 4,9 kg DEEE anual sau total 17.4 mii tone, din care doar 0,04 kg DEEE/persoană este gestionat eco-responsabil. Aceste rezultate modeste sunt condiționate de lipsa infrastructurii de reciclare la nivel național și dependența față de alte țări europene pentru activitățile de tratare. Operatorii autorizați desfășoară doar activitatea de colectare și transportare.

Pentru anul 2020, conform datelor publicate de Agenția de Mediu, au fost colectate de operatori doar 330 tone DEEE (sau 1,9 % din total generat). Aceste rezultate “modeste” sunt în mare parte determinate de infrastructura logistică precară precum și în continuare un nivel redus de înțelegere și responsabilizare a persoanelor fizice și juridice privind regulile de colectare separată a DEEE-urilor și obligativitatea conlucrării doar cu operatori autorizați pentru colectarea și transportarea DEEE-urilor, chiar și în cazul în care nu rezultă o remunerare economică.

Studiul scoate în vizor serie de obstacole în procesul îmbunătățirii proceselor de gestionare a DEEE-urilor, cu posibile soluții/recomandări structurate ierarhic pentru reprezentanții mai multor grupuri țintă. Ca exemplu, datele colectate și publicate în acest studiu prezintă o primă analiză la nivel național asupra conceptului de #REPAIR (Reparație), drept cea mai optimă soluție de reducere a DEEE-urilor conform Ierarhiei Deșeurilor și cea mai bună modalitate de a încetini creșterea DEEE-urilor prognozată pentru următorii ani.

Câteva din rezultatele studiului:

• 4 din 10 gospodării păstrează/depozitează DEEE;

• 2 din 10 gospodării dau DEEE la metal vechi, iar 1 din 10 gospodării le Aruncă la gunoi, de comun cu alte deșeuri;

• 1 din 2 din respondenți al studiului au menționat că deșeurile de echipamente NU sunt colectate în localitate, 2 din 10 au spus că DEEE sunt colectate gratuit, iar 1 din 10 au menționat că DEEE sunt colectate contra plată;

• 25% din respondenți au menționat că în localitate sunt persoane care circulă cu mașina și colectează DEEE;

• 47% din respondenți NU cunosc dacă colectorii ambulanți din localitate sunt autorizați, iar 63% – NU cunosc cum are loc procesul de reciclare a DEEE ce către ei;

• 9 din 10 gospodării au cel puțin un telefon mobil neutilizat/nefuncțional în gospodărie;

• Jumătate din respondenți au menționat că Lipsa punctelor de colectare este Obstacolul principal pentru care NU se colectează DEEE;

• Jumătate din respondenți cred că cel mai comod pentru ei este ca cineva să vină să ridice DEEE de acasă;

• 2 din 3 respondenți doresc să cunoască mai multe despre compoziția chimică a EEE;

• 7 din 10 respondenți consideră Internetul este cea mai importantă sursă de informare cu privire la reutilizarea și reciclarea DEEE-urilor.

Studiul este elaborat de A.O. EcoDigital în cadrul Proiectului „Reciclăm DEEE și realizăm ODD” realizat cu susținerea financiară a Programului de Granturi Mici GEF, implementat de UNDP Moldova în parteneriat cu A.O. Centrul de Instruire și Consultanță “E-CIRCULAR”, Colegiul de Ecologie, ECO Recycling SRL și Moldrec Grup SRL.