IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Revista Managementul Deșeurilor 1 (29) 2021

Prețul inițial a fost: 40,00 MDL.Prețul curent este: 30,00 MDL.

Cantitate:
Produs digital. Livrare pe adresa de email.

Republica Moldova este invadată cu deşeuri pe care oamenii în loc să le colecteze separat, le abandonează pe unde apucă, din cauza nepăsării, indiferenţei şi confortului de moment. Cert este că  „Doar împreună putem avea un mediu curat”, promovând în comun activităţile de conştientizare şi participare a publicului, care în conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027 sînt foarte importante pentru promovarea şi implementarea noilor modalităţi de gestionare a deşeurilor  la nivel naţional  şi  regional.

Numărul 29 al Revistei (1/2021) oferă un spectru vast de subiecte în domeniu și resurse informaționale necesare pentru a crește gradul de conștientizare și informare, condiționând astfel un efect ecologic pozitiv în timp.

Despre revistă

Măștile de protecție — o nouă provocare în lupta cu plasticul și un pericol eminent la adresa securității de mediu

În lipsa posibilităţilor de tratare prin incinerare sau coincinerare a acestor deșeuri contaminate la nivel naţional, acestea ajung la gropile de gunoi, reprezentând adevărate facilitatoare pentru răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Asociaţia EcoDigital a lansat proiectul „Reciclăm DEEE şi Realizăm ODD”

De ziua Globală a Reciclării — 18 martie, a fost lansat proiectul “Reciclăm DEEE, realizăm ODD”. Proiectul este implementat de către A.O.EcoDigital în parteneriat cu A.O. AVD, Colegiul de Ecologie, Eco Recycling SRL şi MoldRec Group SRL , finanţat de către Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova.

Antreprenorii sunt sensibilizați privind restricții aspre privind anumite produse din plastic de unică folosință

La data de 5 Martie 2021, pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI a RM s-a desfășurat dialogul public-privat cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei și Asociaţiei pentru Valorifi carea Deșeurilor, cu genericul: „Restricţii în domeniul comerţului cu amănuntul a produselor fabricate din plastic”.

STATISTICA DEŞEURILOR: Republica Moldova şi UE

Aproape 225 de milioane de tone de deșeuri municipale au fost generate în UE în 2019 și aproape un milion în Republica Moldova. Aceasta corespunde la 502 kg de persoană în UE, sau 329,6 kg în Republica Moldova (date pentru 2018).

Start „Campanie de conştientizare şi colectare separată a deşeurilor solide” în raionul Străşeni

La data de 18 martie cu ocazia Zilei Globale a Reciclării, A.O. AVD a dat start „Campaniei de conștientizare și colectare a deșeurilor solide” în 6 localităţi beneficiare ale proiectului “Gestionarea deșeurilor solide cu implicarea comunităţii” din r–ul Strășeni — mun. Strășeni, comuna Lozova, satul Negrești, satul Scoreni, satul Sireţi și satul Vorniceni.

Sistemul municipal de gestionare a deșeurilor în mun. Chișinău, anul 2020

Potrivit datelor prezentate de Î.M. Regia „AUTOSALUBRITATE“, în anul 2020 din municipiul Chișinău au fost colectate și transportate 1830 mii m3 deșeuri, sau 190,8 mii tone, din care la poligonul de deșeuri din Ţînţăreni au fost depozitate 174,5 mii tone și doar 16,3 mii tone sau 8,5 % au fost sortate pentru reciclate.

Ecrane biodegradabile pentru electronice sustenabile, inovație eco în domeniul echipamentelor electronice

Oamenii de ştiinţă de la KIT au fost primii care au produs afişaje (ecrane) biodegradabile. Această inovaţie eco în domeniul echipamentelor electronice se pliază integral cu obiectivele Planului de acţiuni al UE pentru o economie circulară, care de altfel prevede și o mai bună proiectare a produselor.

Lituania reciclează 92% din ambalaje şi cum funcţionează sistemul de depozit

Potrivit Eurostat, Lituania este liderul în reciclarea plasticului în ţările UE. În 2018,  o medie de 41,5% din plastic a fost reciclată în UE şi aproape 70% în Lituania. O parte semnificativă a deşeurilor reciclabile sunt sticlele din plastic — din 2016 au fost colectate folosind sistemul de depozit pentru returnarea recipientelor din băuturi, iar acum 92% din sticle sunt returnate.

Criuleni fără deșeuri, campania media și advocacy pentru îmbunătăţirea gestionării deșeurilor

Inițiativa ”Criuleni fără deșeuri” prevede desfășurarea unei campanii media și advocacy în orașul Criuleni urmărind îmbunătățirea gestionării deșeurilor prin informarea populației despre necesitatea colectării selective a acestora și îmbunătățirea politicilor locale în acest sens.

Bioplasticul și noile produse bioplastice, reprezintă de fapt o provocare în gestionarea deșeurilor!

Potrivit celui mai recent studiu realizat de Universitatea Goethe din Frankfurt, s-a afl at că Bioplasticul și nemijlocit noile produse din plastic biodegradabil este la fel de toxic precum Plasticul tradiţional.

 

Declaraţia de mediu a produsului fabricat, Constantin Codreanu

Declaraţia de mediu a produsului fabricat sau EPD (environmental produce declaration) este un document care comunică în mod transparent performanţa sau impactul asupra mediului al oricărui produs sau material de-a lungul vieţii sale. În industria construcţiilor, EPD-urile sprijină reducerea emisiilor de carbon, făcând posibilă compararea impacturilor diferitelor materiale şi produse pentru a selecta cea mai durabilă opţiune.

Cum reducem risipa alimentelor

Risipa alimentară este un fenomen mult mai larg răspândit, și nu poate fi atribuit unei anumite categorii socio-demografice. Diminuarea acestuia necesită încă multe investiţii concretizate în campanii de informare și educare a actorilor implicaţi.

Platformă de studii online axate pe principiile agriculturii ecologice – MOVCA

Producătorii agricoli din ţara noastră au posibilitate să urmeze în mod gratuit un curs de lecţii video axat pe principiile agriculturii ecologice prin intermediul platformei www.studii.movca.md.

Compostarea deșeurilor biodegradabile în gospodării. Aspecte practice și beneficii

În acest articol, este vorba anume despre compost, mai exact despre procesul de compostare a deșeurilor biodegradabile din gospodăriile rurale. Așadar, care sunt pașii de urmat pentru obţinerea unui compost bun? Totul începe de la improvizarea sau procurarea unei lăzi pentru compost.

30 aprilie 2021, termen limită pentru raportarea datelor despre deşeuri în SIA MD

În conformitate cu H.G. 501/2018, Instrucţiunea cu pri vire la ţinerea evidenţei și transmiterea datelor și informaţiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, toţi deţinătorii de deșeuri au obligaţia să raporteze Agenţiei de Mediu până la data de 30 aprilie 2021 prin Sistemul informaţional automatizat „Managementul deșeurilor”.

UE a scos din gunoi două sate din nordul Republicii Moldova

Sarata Veche din raionul Fălești, localitate care se laudă cu cele mai curate străzi de prin regiune. Aici nu vezi pungi din polietilenă purtate de vânt sau sticle din plastic aruncate la întâmplare. Locuitorii parcă ar participa într-o veșnică competiţie pentru titlul de „Cea mai curată gospodărie”.

Locuitorii din şase localităţi din raionul Străşeni sunt informaţi despre necesitatea sortării deşeurilor menajere

„Strângem gunoiul, îl punem în săcușori, vine tractorul și-l încarcă. Înainte mai aruncam gunoiul în locuri dosite. Am plătit amenzi și eu, și cumătrul. Bine că acum vin drept la poartă și-l încarcă.”

Sireţi — satul în care peste 75% din locuitori achită pentru colectarea deșeurilor

La Sireţi se planifi că reducerea suprafeţei poligonului pentru depozitare deșeurilor, prin colectarea separată a plasticului. Sătenii sunt mulţumiţi că au un sistem organizat de colectare și evacuare a deșeurilor.

Agenția de Mediu informează cu referire la responsabilitățile producătorilor de EEE-uri

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind DEEE HG nr. 212 din 07.03.2018, începînd cu data de 1 ianuarie 2020, producătorii de EEE sînt obligaţi să realizeze și să raporteze pentru prima dată ţinta de colectare de 5%, calculată ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv și masa medie a cantităţii de EEE introduse pe piaţă în ultimii 3 ani.

Alte reviste

trage