IULIE FĂRĂ PLASTIC 2024 – ACCEPTĂ PROVOCAREA – ÎNREGISTREAZĂTE

Articol

Începând cu 01.01.2021, A.O. “Reciclare” preia responsabilitatea pentru deșeurile de AMBALAJE

Detalii

Data publicării
19/01/2021
Autor
Bahnaru Roman e-Circular

Cel mai recent, în luna iulie a acestui an a fost aprobat Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje prin Hotărârea de Guvern nr. 561 din 31.07.2020 și care va intra în vigoare în august 2021. În corespundere cu prevederile prezentului Regulament, producătorii de deșeuri de ambalaje de diverse tipuri, indiferent în ce mod (individual sau colectiv) vor răspunde de organizarea procesului de gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate, iar începând cu anul 2023, vor răspunde și de atingerea primelor ținte de valorificare prin reciclare.

Responsabilitatea pentru ambalajele devenite deșeuri, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile, îi revine după cum urmează:

1) producătorilor care plasează pe piață produse ambalate – pentru deșeurile de ambalaje generate de ambalajele primare, secundare și terțiare, folosite pentru ambalarea produselor pe care le plasează pe piață, cu excepția ambalajelor de desfacere;

2) producătorilor care supra ambalează produse ambalate în vederea revânzării/redistribuirii pe piață – pentru ambalajele utilizate pentru supra ambalare;

3) producătorilor care fabrică/importă, pentru plasare pe piață, ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de cumpărături din plastic – pentru respectivele ambalaje;

4) producătorilor care dau spre închiriere ambalaje, sub orice formă, cu titlu profesional pentru respectivele ambalaje. Se dau spre închiriere ambalaje reutilizabile (navete, paleți, butelii, ambalaje din plastic pentru distribuție (găleți, cutii), acestea declarând-se prima dată când sunt introduse pe piață.

Pentru ași onora responsabilitatea, producătorii sunt în drept să adere la un sistem colectiv care de altfel va prelua responsabilitatea producătorilor în bază de contract (conform prevederilor art. 25 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile) și care va acționa în scopul onorării responsabilității acestora de colectare separată a deșeurilor de ambalaje în vederea asigurării țintelor de reciclare și valorificare, în conformitate cu prevederile art. 12 și 29 din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și asigură îndeplinirea condițiilor contractuale privind gestionarea deșeurilor de ambalaje.

Un sistem colectiv deja creat și care va prelua din 01 ianuarie 2021 responsabilitatea pentru deșeurile de AMBALAJE este A.O. Reciclare. Sistemul colectiv va organiza ciclul de colectare, sortare și reciclare al deșeurilor de ambalaje pentru a asigura obiectivul de valorificare pentru producători, care din 2023 va fi procentual calculat din cantitățile de ambalaje pe care producătorii/importatorii le plasează pe piață, conform Anexa nr. 2 la Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Pentru a asigura aceste obiective, A.O. Reciclare are stabilit un plan de operare, fiind consultată în acest proces de partenerii din România, compania Greenpoint. Mecanismul de aplicare REP este în proces de stabilire, iar formula propusă va fi anunțată membrilor A.O. RECICLARE și altor producători în perioada apropiată. Deoarece piața reciclabilelor este încă limitată, îndemnăm producătorii de ambalaje să-și găsească acel partener REP care va putea să le asigure tot ciclul de raportare și reciclare în raport cu acele cantități de ambalaje pe care le plasează pe piață.

Producătorii de ambalaje care nu cunosc acest concept și care vor să se informeze în legătură cu viitoarele obligații legislative ce țin de deșeurile de ambalaje sunt invitați să contacteze echipa A.O. Reciclare.

Date de contact:

Vadim Axentii: 079707576

aoreciclare@gmail.com

Utilizarea ambalajelor din plastic în întreaga Europa și inclusiv în Republica Moldova a dus la creșterea deșeurilor de ambalaje din plastic în timp. Totodată, se estimează că sectorul ambalajelor este principalul utilizator al materialelor plastice din Europa, reprezentând aproximativ 40% din cererea de materiale plastice (Plastics Europe, 2016). Alte utilizări ale materialelor plastice în Europa sunt atestate în construcții (20% din cota totală de piață), piața auto (9%), echipamentele electrice / electronice (EEE) (6%) și agricultura (4%), fapt care confirmă rolul implementării corecta a schemelor REP în gestionarea corectă a deșeurilor din ambalaje, desigur cu respectarea principiilor Ierarhiei deșeurilor, care reprezintă piatra de temelie a politicii și a legislației UE privind deșeurile și un element esențial pentru tranziția către economia circulară.

 

Articole similare

trage