O iniţiativă curajoasă care merită de a fi susţinută la nivel naţional

Iniţiativa lui Alexandru MERENIUC, elev a clasei a X  a Liceului Teoretic „Ştefan cel Mare”  din Drochia a fost susţinut în unanimitate de către colegii săi de clasă în vederea prezentării la Olimpiada de Ecologie raională a proiectului „Uleiul alimentar uzat-sursă de poluare toxică” privind deschiderea primului  Centru  de colectare separată a deşeului din uleiului alimentar uzat provenit de la serviciile comerciale şi gospodăriile particulare din or Drochia. Prin proiectul său şi cu sprijinul d-nei Ţîlea Viorica, coordonator al proiectului, autorii promovează necesitatea colectării uleiului alimentar uzat ca sursă toxică de poluare a factorilor de mediu, care influenţează negativ asupra sănătăţii umane.

Prezintă un interes Obiectivele proectului, care cuprind următoarele activităţi: sensibilizarea populației față de problema utilizării uleiului alimentar uzat; determinarea  problemelor de mediu asociate cu utilizarea uleiului alimentar uzat; identificarea metodelor de colectare  a uleiului alimentar uzat şi deschiderea unui Centru de colectare al  acestuia în orașul Drochia. Scopul proiectului este ca cetăţeanul, agentul economic să înţăleagă că activitatea de colectare selectivă şi respectarea  sistemului impus de către lege şi de Primărie este o obligaţie cetăţenească pe care noi toţi trebuie să ne-o asumăm. În primul rînd cetăţeanului trebuie să i se pună la îndămînă o infrastructură viabilă, care i va permite o colectare calitativă a uleiului uzat, depozitarea şi transportarea acestuia.

Proiectul prevede şi două sarcini de bază realizarea cărora ar însemna foarte mult pentru locuitorii oraşului Drochia: a face pe cei din jur să se gîndească la importanța problemelor ecologice a Terrei, de exemplu, poluarea mediului înconjurator cu uleiul alimentar uzat şi a doua sarcină de a găsi o aplicare utillă acestui produs.

Dacă vorbim despre partea practică a proiectului de menţionat următoarele. Autorii proiectului au vizitat un şir de restaurante şi cafinele din or. Drochia după care şi-au făcut următoarele concluzii. În urma pregătirii bucatelor se generează o cantitate impunătoare de ulei uzat, care este folosit şi cheltuit neraţional. În baza unor date sa constatat că,  dacă 10% din populaţia oraşului vor colecta 2kg de ulei alimentar uzat într-un an de zile se va evita devărsarea acestuia în natură (sol, apă) a 134 de tone de ulei uzat nemai vorbind de cantităţile care pot fi colectate şi reciclate pe parcursul unui an calindaristic atît la nivel local cât şi naţional.

Elevul din Liceul „Ştefan cel Mare”a devenit învingătorul între proiectele ecologice prezentate la Olimpiada Ecologică a Elevilor din raionul Drochia, promovând astfel proiectul ”Uleiul alimentar uzat-sursă de poluare toxică”, fiind susţinuţi de firma SRL„BioEecOil”, Primăria or. Drochia şi de Inspecţia Ecologică teritorială, precum şi de cei aproximativ 500 de elevi şi de cadrele didactice din Liceul Teoretic. La această Olimpiadă au fost prezentate 8 proiecte din 4 licee şi 4 gimnazii cu mulţi susţinători din partea elavilor şi a cadrelor didactice.

Învingătorul Proiectului la nivel raional, Alexandru MERENIUC, a participat la Olimpiada Republicană la Ecologie, care a rămas nesatisfăcut de atitudinea juriului faţă de tematica proiectului prezentat.