Instruiri

Elaborăm concepte individualizate de instruiri în domeniul gestiunii eficiente a deșeurilor, utilizând instrumente interactive de instruire.

Portofoliul instruirilor include:

 • Instruiri privind colectarea selectivă a deșeurilor;
  Cursuri pentru responsabili în protecția mediului (Specialist management deșeurilor);
 • Instruirea auditorilor interni cu scopul de a monitoriza buna desfășurare a proceselor și îmbunătățirea continuă a Sistemului de management integrat;
 • Instruirea șefilor de departamente ai entității beneficiare în vederea:
  • Identificării și descrierii proceselor coordonate;
  • Identificării și studierii riscurilor de mediu, sănătate și securitate ocupațională;
  • Identificării și planificării eventualelor situații de urgență.
 • Instruirea echipelor de implementare a Sistemului de management integrat – SMI, din cadrul entității beneficiare pentru construirea și implementarea SMI conform cerințelor standardelor ISO 14001 și altele necesare.