Curs: Specialist managementul deșeurilor

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu nr.790 din iunie 2021, A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor a fost autorizată oficial pentru programul de formare profesională continuă:„Specialist Managementul Deșeurilor” acreditat de  Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare , conform CORM 006-14, 325719, potrivit Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova aprobat prin H.G. nr.461 din 02.07.2013 și Ordinului nr.22 din 03.03.2014 a Ministerului Munci, Protecției Sociale și Familiei.

Cursul „Specialist Managementul Deșeurilor” se adresează tuturor entităților juridice publice și private, care generează sau produc deșeuri și sunt responsabile de gestionarea lor: agenți economici ce derulează activități de comerț, șantiere, fabrici, uzine, ateliere, agenti economici care răspund de colectare / sortare / transport / procesare / tratare / reciclare / eliminare deșeuri, care dețin / produc deșeuri electronice, echipamente de iluminat, aparate de uz casnic, ambalaje, etc.

La elaborarea Curriculum-ului pentru curs s-a ținut cont de normele internaționale, cât și cele naționale, îndeosebi de cele mai recente modificări ale legislației, dar și de practica în domeniu, inclusiv preluată sub aspect comparativ din statele UE. Rezultatele învățării sunt elaborate în contextul Cadrului Național al Calificărilor (CC-RM), exprimate ca niveluri progresive de competență, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educație precum și prin componente ale calificării (module, unități de credite de studii) din perspectiva învățării pe tot parcursul vieței.  Cursul este condus de formatori cu o vastă experiență în domeniu, fapt pentru care va fi unul practic, intercativ și va cuprinde diverse studii de caz.

FINALITĂȚI CURS

Absolventul Programului de formare continuă „Specialist în managementul deșeurilor” va cunoaște:

 • Procesul de management al deșeurilor în entitatea juridică.
 • Obligațiile legale puse pe seama agenților economici.
 • Soluții practice pentru conformarea agenților economici cerințelor legale obligatorii.
 • Răspunderea juridică (civilă, penală și contravențională). Sancțiuni contravenționale/penale. Formele sancțiunilor contravenționale/penale.
 • Aplicarea prevederilor legale pentru prevenirea tragerii la răspundere juridică (civilă, penală sau contravențională) pentru încălcarea legislației în domeniul gestionării deșeurilor.
 • Monitorizarea și raportarea deșeurilor (Studii de caz).
 • Soluții practice pentru a evita încălcarea legislației de mediu în domeniul deșeurilor.
 • Gestionarea integrată a deșeurilor.
 • Fluxul gestiunii deșeurilor.
 • Trasabilitatea deșeurilor.

Absolventul Programului „Specialist în managementul deșeurilor” va fi capabil la:

 • Planificarea activității de management al deșeurilor.
 • Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor.
 • Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor.
 • Evaluarea activității de management al deșeurilor.
 • Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor.

DURATA CURS: 2 ZILE 

 CONȚINUT:

Modul 1. Managementul deșeurilor

Modul 2. Protecția mediului – Politica de mediu

Modul 3. Poluarea și formele de poluare

Modul 4. Clasificarea deșeurilor

Modul 5. Evidența gestiunii deșeurilor

Modul 6. Sistem de management de mediu

Modul 7. Îmbunătățire continuă a SMD

Modul 8. Controlul organelor competente și răspunderea juridică

 

ÎNREGISTRARE LA CURS

În cazul în care doriti sa participati la acest curs, va rugam să solicitați OFERTA DE CURS SPECIALIST  IN MANAGEMENTUL DESEURILOR la adresa de email: info@e-circular.org sau să completați online formularul de înregistrare

Prezentare CURS

Agenda CURS

Certificat-ANACEC

 

CERTIFICAT

Participantii care promoveaza examenul final vor primi certificatul de „SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR” conform CORM 006-14, 325719 (Specialist în managementul deșeurilor),  potrivit Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova aprobat prin H.G. nr.461 din 02.07.2013 și Ordinului nr.22 din 03.03.2014 a Ministerului Munci, Protecției Sociale și Familiei.

  Responsabil pentru gestionarea deșeurilorResponsabil de MediuEconomie circulară

  Curs:

  TAXA DE PARTICIPARE SE VA ACHITA DE CĂTRE:

  Persoană fizicăPersoană juridică

  Termeni și condiții:*