Audit de mediu

Deși nu reprezintă o cerință legislativă, auditul de mediu sub forma realizării verificărilor periodice a respectării cerințelor de mediu este extrem de importanta. Prin audituri de mediu, se pot evita penalități/amenzi ce pot fi aplicate pentru nerespectarea nenumăratelor obligații in acest domeniu dar și în relația cu furnizorii/clienții, aceștia devenind in ultima perioada tot mai atenți la aspectele de mediu si modalitățile de reducere a amprentei ecologice.
Cu suportul specialiștilor din diverse domenii (deșeuri, eficiență energetică, asistență juridică, etc) asigurăm verificarea conformării de mediu. Acesta reprezintă un proces complex prin care echipa de auditori realizează o evaluare detaliata a situației actuale in privința activităților cu impact asupra mediului desfășurate de companie, a modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament cat si a documentelor deținute, identificând neconformitățile si propunând soluții de conformare, prevenire, reducere sau înlăturare a efectelor impactului generat de companie asupra mediului.

Un exemplu este auditul deșeurilor generate, care cuprinde după caz:

  • Verificarea documentelor deținute;
  • Verificarea amplasamentului (modalitate actuala de depozitare deșeuri);
  • Identificarea tipurilor de deșeuri generate;
  • Identificarea operațiunilor de valorificare / eliminare specifice deșeurilor generate;
  • Verificarea legislației (obligații specifice conform tipurilor de deșeuri generate);
  • Identificarea soluțiilor de colectare selective sau identificarea colectorilor pentru toate tipurile de deșeuri generate;
  • Realizarea raportului de audit si a Planului de prevenire si reducere a deșeurilor.