Analiză și organizare date de mediu

  • Colectarea și organizarea datelor privind generarea deșeurilor (alte date de mediu);
  • Elaborarea de studii analitice;
  • Analiza datelor de mediu, conform necesităților;
  • Vizualizarea datelor;
  • Ținerea evidenței deșeurilor conform reglementărilor în vigoare;
  • Pregătirea și prezentarea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
  • Clasificarea deșeurilor și modalitatea de administrare a datelor și informațiilor despre deșeuri.