Primul număr al Revistei “Managementul Deșeurilor” din anul 2021 este acum accesibil pentru abonați.

Primul număr al Revistei “Managementul Deșeurilor” din anul 2021 este acum accesibil pentru abonați. Pentru a perfecta un abonament la versiunea electronică a Revistei (nr.29/2021) este suficient să completați formularul online.

Este evident și bine cunoscut deja că Republica Moldova este invadată cu deşeuri pe care oamenii în loc să le colecteze separat, le abandonează pe unde apucă, din cauza nepăsării, indiferenţei şi confortului de moment. Cert este că  „Doar împreună putem avea un mediu curat”, promovând în comun activităţile de conştientizare şi participare a publicului, care în conformitate cu prevederile Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii 2013-2027 sînt foarte importante pentru promovarea şi implementarea noilor modalităţi de gestionare a deşeurilor  la nivel naţional  şi  regional. Numărul 29 al Revistei (1/2021) în cele peste 20 articole publicate pe total 44 de pagini, oferă un spectru vast de subiecte în domeniu și resurse informaționale necesare pentru a crește gradul de conștientizare și informare, condiționând astfel un efect ecologic pozitiv în timp.

Sumar subiecte abordate pe paginile Revistei:

1. Măștile de protecție — o nouă provocare în lupta cu plasticul și un pericol eminent la adresa securității de mediu

În lipsa posibilităţilor de tratare prin incinerare sau coincinerare a acestor deșeuri contaminate la nivel naţional, acestea ajung la gropile de gunoi, reprezentând adevărate facilitatoare pentru răspândirea virusului SARS-CoV-2.

2. Asociaţia EcoDigital a lansat proiectul „Reciclăm DEEE şi Realizăm ODD”

De ziua Globală a Reciclării — 18 martie, a fost lansat proiectul “Reciclăm DEEE, realizăm ODD”. Proiectul este implementat de către A.O.EcoDigital în parteneriat cu A.O. AVD, Colegiul de Ecologie, Eco Recycling SRL şi MoldRec Group SRL , finanţat de către Programul de Granturi Mici (SGP) al Facilităţii Globale de Mediu (GEF), implementat de PNUD Moldova.

3. Antreprenorii sunt sensibilizați privind restricții aspre privind anumite produse din plastic de unică folosință

La data de 5 Martie 2021, pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI a RM s-a desfășurat dialogul public-privat cu reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieţei și Asociaţiei pentru Valorifi carea Deșeurilor, cu genericul: „Restricţii în domeniul comerţului cu amănuntul a produselor fabricate din plastic”.

4. STATISTICA DEŞEURILOR: Republica Moldova şi UE

Aproape 225 de milioane de tone de deșeuri municipale au fost generate în UE în 2019 și aproape un milion în Republica Moldova. Aceasta corespunde la 502 kg de persoană în UE, sau 329,6 kg în Republica Moldova (date pentru 2018).

5. Sistemul municipal de gestionare a deșeurilor în mun. Chișinău, anul 2020

Potrivit datelor prezentate de Î.M. Regia „AUTOSALUBRITATE“, în anul 2020 din municipiul Chișinău au fost colectate și transportate 1830 mii m3 deșeuri, sau 190,8 mii tone, din care la poligonul de deșeuri din Ţînţăreni au fost depozitate 174,5 mii tone și doar 16,3 mii tone sau 8,5 % au fost sortate pentru reciclate.

6. Bioplasticul și noile produse bioplastice, reprezintă de fapt o provocare în gestionarea deșeurilor!

Potrivit celui mai recent studiu realizat de Universitatea Goethe din Frankfurt, s-a afl at că Bioplasticul și nemijlocit noile produse din plastic biodegradabil este la fel de toxic precum Plasticul tradiţional.

7. Cum reducem risipa alimentelor

Risipa alimentară este un fenomen mult mai larg răspândit, și nu poate fi atribuit unei anumite categorii socio-demografice. Diminuarea acestuia necesită încă multe investiţii concretizate în campanii de informare și educare a actorilor implicaţi.

8. Compostarea deșeurilor biodegradabile în gospodării. Aspecte practice și beneficii

În acest articol, este vorba anume despre compost, mai exact despre procesul de compostare a deșeurilor biodegradabile din gospodăriile rurale. Așadar, care sunt pașii de urmat pentru obţinerea unui compost bun? Totul începe de la improvizarea sau procurarea unei lăzi pentru compost.

9. 30 aprilie 2021, termen limită pentru raportarea datelor despre deşeuri în SIA MD

În conformitate cu H.G. 501/2018, Instrucţiunea cu pri vire la ţinerea evidenţei și transmiterea datelor și informaţiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, toţi deţinătorii de deșeuri au obligaţia să raporteze Agenţiei de Mediu până la data de 30 aprilie 2021 prin Sistemul informaţional automatizat „Managementul deșeurilor”.

10. Agenția de Mediu informează cu referire la responsabilitățile producătorilor de EEE-uri

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind DEEE HG nr. 212 din 07.03.2018, începînd cu data de 1 ianuarie 2020, producătorii de EEE sînt obligaţi să realizeze și să raporteze pentru prima dată ţinta de colectare de 5%, calculată ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv și masa medie a cantităţii de EEE introduse pe piaţă în ultimii 3 ani.

11. Locuitorii din şase localităţi din raionul Străşeni sunt informaţi despre necesitatea sortării deşeurilor menajere

„Strângem gunoiul, îl punem în săcușori, vine tractorul și-l încarcă. Înainte mai aruncam gunoiul în locuri dosite. Am plătit amenzi și eu, și cumătrul. Bine că acum vin drept la poartă și-l încarcă.”

12. UE a scos din gunoi două sate din nordul Republicii Moldova

„Strângem gunoiul, îl punem în săcușori, vine tractorul și-l încarcă. Înainte mai aruncam gunoiul în locuri dosite. Am plătit amenzi și eu, și cumătrul. Bine că acum vin drept la poartă și-l încarcă.”

Pentru abonament anual la Revista Managementul Deșeurilor, care cuprinde 4 ediții trimestriale, expediate regulat la adresa de emai a abonatului, completați acest formular online sau ne scrieți un email pentru a solicita un cont de plată la adresa info@e-circular.org