Obligațiile legale ale Producătorilor de Uleiuri!

Din categoria produselor supuse reglementării Legii nr.209 privind deșeurile fac parte și ULEIURILE. În conformitate cu Legea nr.209 privind deşeurile şi cerinţele de gestionare a uleiurilor uzate (art.52), dar şi pentru executarea cerinţelor de responsabilitate extinsă a producătorului (art. 12), producătorii şi importatorii de uleiuri trebuie să asigure crearea unor sisteme de colectare a uleiurilor uzate de la consumatori, precum şi dezvoltarea sistemelor de regenerare a acestora, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri puse la dispoziție pe piață.

Producătorii de uleiuri supuși reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului au două opțiuni conform Legii:
1. să își onoreze în mod individual obligațiile și să prezinte autorităţilor de reglementare dovada existenței sistemelor individuale de preluare gratuită şi colectare separată, tratare, valorificare sau eliminare a produselor ce au devenit deșeuri (conform art.12 alin.7);
2. să adere la un sistem colectiv care deţine autorizație de mediu, conform art.25 din Lege şi va acţiona în numele producătorilor. În acest caz, responsabilitatea individuală va fi subsidiară responsabilităţii sistemului colectiv, aceștia fiind responsabili de colectarea separată a produselor ce au devenit deşeuri, de asigurarea ţintelor de reciclare, valorificare şi eliminare în condiţii sigure pentru mediu a produselor ce au devenit deşeuri (conform art.12, alin.8).

Și de această dată, pentru producătorii de produse (uleiuri) care pentru a se conforma prevederilor noi legi, decid să adere la un sistem colectiv ce deţine autorizație de mediu, prezentăm întreprinderea SRL BioEcOil, companie specializată în colectarea uleiului vegetal uzat. Pentru detalii puteti contacta echipa #BioEcOil la nr de tel: +373 022 909 159 sau bioecoil.md@gmail.com

Informaţii detaliate despre Legea nr.209, practici şi instrumente utile pentru agenţii economici dar şi pentru autorităţile publice locale vor fi publicate trimestrial în #RevistaManagementulDeşeurilor.