e-Commerce-ul de EEE-uri cade sub incidența REP

Comerțul electronic a înregistrat un trend ascendant, fiind foarte comod pentru cumpărători. Cu toate acestea, este greșit să ignorăm impactul acestuia asupra mediului.

Vânzătorii care furnizează echipamente electrice și electronice (EEE) prin intermediul tehnicilor de comunicare la distanță (vânzări online), astfel cum sînt prevăzuți la pct. 7 subpct. 3) lit. d) din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat recent de Guvernul RM, cad sub incidența Legii nr.209 privind deșeurile, în calitate de producători, care desigur trebuie să onoreze “Responsabilitatea Extinsă a Producătorului (REP)”. 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament, costurile pentru colectarea, tratarea, valorificarea și eliminarea nepoluantă a deșeurilor EEE (DEEE) provenite de la utilizatori, alții decît gospodăriile particulare, și cele generate de produsele introduse pe piață vor fi suportate de către producători.

Producătorii care furnizează EEE prin mijloace de comunicare la distanță vor respecta cerințele privind finanțarea activităților de gestionare a DEEE-urilor provenite de la gospodăriile particulare, pentru echipamentul furnizat cumpărătorului echipamentului respectiv.

Cine sunt producătorii: persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:
a) fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă;
b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revînzător), nefiind considerat „producător”, atunci cînd marca producătorului figurează pe echipament conform pct. 1 din Regulament;
c) importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova;
d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.

Reamintim care sunt obligațiile producătorilor:

  1. Să se înregistreze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, în Lista producătorilor, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sînt vîndute EEE în maximum 30 de zile;
  2. Producătorii noi intrați pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, pînă la inițierea activități de plasare pe piață a EEE;
  3. Dacă producătorii prevăzuți la pct. 46 din Regulament, nu sînt înregistrați în Republica Moldova potrivit pct. 45, înregistrarea se face prin intermediul reprezentanților autorizați ai acestora, astfel cum se prevede în capitolul XV al Regulamentului;
  4. Să finanțeze și să garanteze finanțarea operațiunilor de colectare și reciclare DEEE;
  5. Să raporteze anual cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață, cantitățile, numărul și categoriile de deșeuri care au fost colectate, refolosite, reciclate și recuperate, greutatea sau numărul deșeurilor colectate și exportate;
  6. Să ofere consumatorilor, în instrucțiunile de utilizare sau la punctul de vânzare, toate informațiile necesare în legătură cu colectarea selectivă a acestor deșeuri;
  7. Să furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piață, în termen de un an de la introducerea pe piață a echipamentului, informații referitoare la reutilizare și transport;
  8. Să eticheteze produsele conform cerințelor legale.

ATENȚIE! Începînd cu 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor.