Interviu cu Serghei Palihovici, Ministrul Mediului

Sistemul Național de gestionarea a deșeurilor necesită îmbunătățire!

A trecut o perioadă de cîteva luni de cînd Ministerul Mediului are un nou ministru. În această funcţie a fost desemnat dl Serghei PALIHOVICI , care are o vastă experienţă  în domeniul administrării public. În ultima perioadă de timp a deţinut funcţia de Secretar general adjunct al Guvernului. Domnia sa a acceptat această funcţie, deoarece intenţionează să schimbe multe lucruri spre bine în domeniul protecţiei mediului, inclusiv şi a celui ce ţine de gestionarea corespunzătoare a deşeurilor. Dumnealui este, din cîte am reuşit să văd pînă acum, o persoană hotărîtoare şi cu caracter, care are o viziune clară şi propuneri curajoase de a schimba atitudinea personalului faţă de problemele de mediu. În ajunul Zilei Mondiale a Mediului am solicitat de la  dl Serghei PALIHOVICI, Ministrul  Mediului, un interviu despre problemele actuale de mediu, despre problemele existente în domeniul  gestionării deşeurilor, colectării selective ale acestora, implementării unor tehnologii performante şi metode noi de colectare, care necesită de a fi implementate în ţară. Vă prezentăm în continuare viziunea d-lui ministru referitor la problema abordată.  

Redacția „Managementul Deșeurilor”: După cum ştim Ziua Mondială a Mediului a fost iniţiată la 5 iunie de Asambleea Generală a Naţiunilor Unite, iar prin Hotărîrea de Guvern din 31 mai 2010 în Republica Moldova, ziua de 5 iunie a fost declarată „Ziua profesională a lucrătorilor în domeniul Mediului”. Cum va întîmpina Ministerul Mediului şi subdiviziunile  sale teritoriale aceste evenimente importante?

Serghei Palihovici: Acest eveniment constituie un prilej important pentru instituţiile guvernamentale, administraţiile locale, organizaţiile nonguvernamentale, întreprinderi publice şi private, inclusiv mass-media de a se mobiliza prin manifestări comune, menite să atragă atenţia asupra necesităţii protejării componentelor de mediu. Protecţia tuturor componentelor de mediu este un domeniu, care necesită o abordare specială, dar şi generală în toate sectoarele economiei naţionale. Dezvoltarea durabilă a unui stat nu poate fi concepută fără un mediu înconjurător calitativ şi acceptabil din punct de vedere al calităţii vieţii populaţiei. În acest context, Republica Moldova a  semnat şi ratificat toate convenţiile internaţionale în domeniu. În mesajul meu către cetăţeni este să ne unim forţele pentru a proteja mediul, de a face ca ţara noastră să devină prosperă, curată şi sănătoasă. La nivelul întregii ţări vor fi organizate  evenimente pentru a marca această zi. În cadrul ministerului este elaborat un Plan de acţiuni cu genericul ”Săptămîna mediului tău”, care prevede atît măsuri organizatorice cît şi practice. Eu, personal, mă voi strădui în mandatul meu să schimb perceperea despre acest minister, să nu mai fie privit doar ca cel de unde poţi obţine un aviz, autorizaţie, un proiect, o semnătură, ci ca un for în care iau naştere strategii benefice pentru sănătatea oamenilor  şi a mediului în care trăiesc. Aceasta îmi doresc eu, aceasta e viziunea mea.

Redacția „Managementul Deșeurilor”: În primele luni de activitate în calitate de Ministru al Mediului aţi organizat o serie de întîlniri cu reprezentanţii ONG-urilor. Care a fost scopul acestor întruniri şi ce aţi însuşit din cele informaţii şi învinuiri adresate ministerului din parte participanţilor?  

Serghei Palihovici: În aceste 5 luni de activitate în calitate de Ministru al Mediului am avut  întîlniri şi discuţii individuale cu diferite categorii de angajaţi începînd cu reprezentanţii societăţii civile, cu conducători de întreprinderi şi organizaţii din domeniul mediului, cu persoane fizice şi juridice din cadrul mediului de afaceri, nemaivorbind de subalternii din cadrul ministerului mediului, Inspectoratului Ecologic de Stat etc. Peste tot , participanţii au fost activi, deschişi în abordarea problemelor cu care se confruntă în activitatea zi de zi, precum şi a neajunsurilor admise de minister în procesul de elaborare a legislaţiei ecologice.  Cele mai multe întrebări şi discuţii au fost consacrate problemelor de colaborare şi informare a societăţii civile referitor la ultimele variante de proiecte de legi din domeniul protecţiei mediului înconjurător, legii deşeurilor şi altor acte legislativ-normative. Din partea celor prezenţi au fost înaintate şi propuneri  prietenoase în adresa ministerului. Aceste propuneri vor fi luate în consideraţie pentru  completarea Planul de lucru al ministerului. Referitor la unele observaţii din partea unor participanţi, le-am discutat la şedinţele operative ale ministerului şi am facut concluziile respective ca pe viitor să nu fie comise.  Personal regret faptul că societatea civilă n-a fost familiarizată la timp cu ultimele variante de proiecte de legi, actori care au fost implicaţi la etapa iniţială în procesul de elaborare a acestor proiecte. Într-adevăr, actualul proiect de lege diferă mult de cel iniţial şi deja  obiecţiile şi propunerile prezentate sunt acceptate şi incluse în proiect.

Redacția „Managementul Deșeurilor”: Consider că proiectul de lege privind protecţia mediului este baza formării constituţiei de mediu în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Ea este complicată după conţinut şi greu se citeşte, prezintă mai mult un document ştiinţific în domeniul protecţiei mediului  decît unul practic. Mi se pare că Legea nr. 1515 din 16.06.1993 este cu mult mai aproape de realitate, clară după conţinut şi cu multe articole care sunt actuale dar nu sunt îndeplinite. Pentru cititorul simplu proiectul de lege nu va da nimic, el nu va fi citit şi nici realizat. Pentru a întra în esenţa proiectului  este necesar ca persoana respectivă să dispună de cunoştinţe bogate în domeniul protecţiei mediului şi de un  dicţionar ştiinţific ca să descifreze frazele incluse în unele articole. 

Serghei Palihovici: Am studiat personal acest proiect de lege , totodată şi legea veche din 1993 şi pot face unele concluzii. Legea 1515 este prima lege cadru în domeniul protecţiei mediului.  Este o lege bună, care necesită a fi modificată şi completată. Multe articole deja nu corespund ritmului de viaţă, cerinţelor Directivelor Europene. Ca bază ea trebuie lăsată şi completată cu cerinţele noi, cu activităţi şi metode performante privind protejarea mediului.  Sunt de acord că în varianta nouă a legii persistă articole care nu ne încurajează de a face ceva, sunt doar nişte adunări de cuvinte teoretice.  Noi dorim ca fiecare articol al legii să reflecte o problemă concretă pe care trebuie s-o rezolvăm. Pe parcursul ultimelor luni s-au efectuat schimbări spre bine în acest proiect de lege. Se prea poate, în curînd, să mai avem o întrunire cu societatea civilă referitor la varianta finală a legii, în cazul în care nu va fi  pusă în discuţie la Parlament.

Redacția „Managementul Deșeurilor”: Cum se poate de schimbat situaţia pe viitor?

Interviul integral cu Ministrul Mediului va putea fi citit în următorul număr al Revistei „Managementul Deșeurilor”, nr.6 care va fi publicat în luna iunie 2015.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.