Rolul femeii pentru Autoritatea Publică Locală

Primăria din satul Selemet, raionul Cimişlia este una dintre localităţile din sudul Republicii Moldova, condusă de către o femeie – primar, Tatiana Badan, care a fost aleasă de către populaţia satului pentru al doilea mandat. În aceeaşi perioadă, Tatiana Badan este aleasă de către membrii Congresului Autorităţilor Publice Locale din Moldova în calitate de preşedinte al acestuia. În condiţii economice şi financiare precare ea a reuşit chiar şi în perioada de secetă şi criză financiară să atragă investiţii europene pentru a îmbunătăţi nivelul de trai al oamenilor din sat.

În acest sătuc locuiesc peste 1500 de familii (4174 săteni) de diferite naţionalităţi, o localitate cu tradiţii naţionale, care nu se deosebeşte cu nimic de alte sate din Sudul Republicii. Dna Tatiana Badan este caracterizată de către consăteni ca o persoană energică, răzbătătoare, iubitoare a tot ce este nou, grijulie pentru fiecare familie din sat, copii şi pensionari.

Accesarea fondurilor europene şi a celor autohtone reprezintă una dintre priorităţile administraţiei publice locale, cu ajutorul cărora dna Tatiana Badan a schimbat în bine faţa satului, concomitent, şi a locuitorilor ei. În această perioadă a fost construit sistemul de apă potabilă, se efectuează lucrări de finalizare a construirii apeductului în cele două sectoare ale satului Selemet, lucrări de proiectare a sistemului de canalizare şi a unei staţii de epurare a apelor reziduale, lucrări de proiectare a accesului spre scoală, lucrări de iluminare stradală, precum şi implementarea proiectului de colectare şi evacuare a deşeurilor menajere, prin crearea unui serviciu modern cu infrastructura respectivă. Aceste investiţii, precum şi altele noi, care vor continua să vină pe parcursul anului curent, sunt datorate iniţiativei dnei Tatiana Badan.

Totodată, dna primar se confruntă şi cu unele probleme cotidiene din cauza bugetului local redus cu 20% faţă de anul 2013. Despre problemele existente în domeniul implementării managementului integrat al deşeurilor la nivel de primărie, tergiversarea soluţionării lor de către ADR SUD, neimplementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor etc. şi a căilor de soluţionare a acestora, am discutat cu dna Tatiana Badan, aşa, cum este în realitate: cu succesele şi neajunsurile existente, cu bucuriile şi nemulţumirile acumulate cu anii în vederea soluţionării problemelor economice, sociale şi de protecţie a mediului, precum şi a asigurării unui management integrat durabil privind colectarea selectivă a deşeurilor, reciclării acestora şi evacuării lor în mod corespunzător. Pentru a afla cum văd oficialii noştri aceste probleme, am adresat unele întrebări preşedintelui CALM din Republica Moldova, dna primar Tatiana Badan.

Articolul integral poate fi citit în numărul 5 al Revistei „Managementul Deşeurilor”. Nu ezitaţi să vă abonaţi!