Mai multe dispozitive mobile decât oameni pe Glob

Dată: 23 ian. 2018Autor: Redacția Revistei “Managementul Deșeurilor”0 Comentarii— Editare

Ultimele date statistice la nivel internațional prezintă o creștere anuală de 2-3 % a numărului de dispozitive mobile. Doar în anul 2016,  numărul acestor dispozitive a fost de 7,7 mlrd. unități, depășind astfel numărul populației de pe Glob,  de 7,2 mlrd. locuitori.

Mai puțini însă cunosc că aceste dispozitive conțin o mare  varietate de materiale valoroase precum și materiale plastice care pot fi reutilizate. Până la 60 de elemente din tabelul periodic se regăsesc în dispozitive electronice, multe dintre ele pot fi recuperabile în proporție de 60-90 %: aur, argint, cupru, platină și paladiu, fier și aluminiu  fiind doar câteva din cele mai valoroase materiale.

Organizația Națiunilor Unite estimează că valoarea resurselor extrase din e-deșeuri în calitate de materie primă secundară  se estimează a fi de 55 de miliarde euro anual!

RECOMANDĂRI:

  1. Pentru a evita poluarea, contaminarea solului şi a apelor, nu aruncaţi niciodată e-deșeurile în amestec cu deșeurile organice! Ele neapărat trebuie sortate separat şi predate operatorilor autorizați spre colectare şi reciclare corespunzătoare!
  2. Utilizați rațional dispozitivele electronice şi spuneți stop “risipei de resurse”. Goana după ultimul model este fără sfârșit! Dacă este posibil, încercați să reparați echipamentul, şi doar în ultimul caz să îl transformați într-un deșeu, sau mai corect spus o materie primă secundară pentru alte procese de producere!

OPORTUNITĂŢI!

  1. Crearea unor noi locuri de muncă pentru cei ce doresc lansarea unei afaceri în domeniul colectării şi valorificării deșeurilor!
  2. Noi studii şi cercetări inovatoare în acest domeniu!
  3. Proiecte de succes şi resurse economice valoroase pentru economia națională!
e-waste-header

SOLUŢII!

  1. Cu siguranță este ireal să renunțăm la aceste dispozitive, care ne sunt de mare folos, dar este absolut acceptabil şi rezonabil, ca noi în calitate de consumatori, să învățăm cum să utilizăm corect acest produs în momentul în care el devine “DEŞEU”!
  2.  Noi invenţii şi tehnologii aplicate din faza de proiectare a produsului, astfel încât acesta să fie cât mai uşor de dezasamblat iar componentele integral reciclabile.