Waste Management Magazine 4 (04) 2014

Waste Management Magazine 4 (04) 2014

15.00 MDI

Propunem ca toţi agenţii economici, care vor introduce pe piaţă pungi din plastic de unica folosinţă, fabricate atît în condiţii autohtone, cît şi cele de import, să fie taxaţi, de exemplu, cu o eco-taxă stabilită, iar pentru pungile de tip sacoşă, confecţionate din materiale care nu sunt biodegradabile – cu o eco-taxă dublă sau triplă. La rîndul lor, şi companiile comerciale vor fi obligate să afişeze în locuri vizibile pentru public valoarea acestor eco-taxe, în caz contrar, acestea vor fi sancţionate.

Description

Interviu Valentina ŢAPIŞ – Speranţa comunităţilor şi a generaţiilor la un mediu curat

Conducătorii organelor administraţiei publice locale trebuie să conştientizeze că activitatea de protecţie a mediului intră în atribuţiile de serviciu şi că aceasta este o componentă a dezvoltării durabile, de fapt – speranţa comunităţilor şi a generaţiilor la un trai decent, într-un mediu curat şi sănatos.