Waste Management Magazine 1 (25) 2020

Waste Management Magazine 1 (25) 2020

25.00 MDI

Doar un model economic circular va asigura creşterea competitivităţii, stimularea inovaţiei şi creşterea economică sustenabilă, generând noi locuri de muncă. Prin intermediul Revistei Managementul Deșeurilor, ne propunem de fapt crearea unei  platforme de comunicare cu reprezentanții mediului de afaceri,  reprezentanţi ai industriilor de reciclare, colectare şi salubritate, ai autorităţilor publice centrale şi locale și pentru consolidarea capacităților și crearea de noi competențe pentru a îmbunătăți actualul Sistem de Managent a Deșeurilor din Republica Moldova.

Description

Instrucțiuni privind raportarea datelor și informațiilor despre deșeuri

Întru facilitarea raportării datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora, deținătorii de deșeuri trebuie să țină evidența lunară a deșeurilor generate și să raporteze anual datele colectate Agenției de Mediu  pînă la data de 30 aprilie a anului ce urmează după anul gestionar, asigurând calitatea informațiilor prezentate.