UE// Total 6 Workshops and over 300 residents of Străseni district trained on composting

În perioada 17 – 31 mai 2021, A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor a organizat 6 ateliere informative și practice privind compostarea deșeurilor în fiecare din cele 6 localități (mun. Strășeni, com. Lozova, s. Sireți, s. Negrești, s. Scoreni și s. Vorniceni) beneficiare a proiectului “Gestionarea deșeurilor solide prin implicarea activă a comunității”. Expertul antrenat în realizarea acestor ateliere, Dul Sergiu Burcă, a prezentat metodele și tehnicile de compostare a deșeurilor biodegradabile în gospodăriile rurale.

Ateliere de compostare au fost concepute de echipa de implementare a proiectui reieșind din faptul că mai mult de jumătate din totalul deșeurilor generate de gospodărie, ar putea fi compostate, reducând considerabil cantitatea de deșeuri care ajunge la groapa de gunoi. Această practică folositoare datează din cele mai vechi timpuri, mai exact, din Imperiul Roman. Avantajul acestei metode este, și a fost mereu simplitatea pe care o prezintă. Timpul de realizare și lucru este relativ scurt, iar rezultatele sunt îmbucurătoare atât pentru om, cât și pentru mediu.

Procesul de compostare în sine nu implică costuri suplimentare pentru un gospodar, ba din contra, oferă  un ingredient esenţial pentru un sol sănătos, fără a mai achiziționa și utiliza îngrășăminte chimice.

Respectiv, cei peste 400 de participanți la ateliere s-au arătat interesați de informațiile prezentate și de demonstrațiile practice, menționând că vor începe să practice compostarea și îi vor îndemna și pe alți consăteni să facă la fel.  Prin urmare, este de așteptat ca, datorită implementării acestui proiect, compostarea deșeurilor biodegradabile din gospodării să devină, în perspectivă, o practică obișnuită în localitățile respective cu posibilitatea multiplicării acestor practici în tot raionul Strășeni. Și mai important, prin intermediul acestui proiect, fiecare localitate a beneficiat de 15 lăzi de compost, care au fost deja distribuite de APL-uri, către cei mai implicați și dornici de compostare, gospodari din localitate.

AO "Association for Waste Valorification" is the beneficiary of the European Union's Local Grants Program, launched on the basis of the EU's Single Support Framework, granted to the Republic of Moldova (2017-2020) within the European Neighborhood Instrument, through the project "Empowering citizens from Republic of Moldova" (2019-2021), financed by the European Union and implemented by the German International Cooperation Agency (GIZ). The project partner for the Center region is the Association for Efficient and Responsible Governance AGER in partnership with the Public Association Regional Development Agency "Habitat" (AO ADR "Habitat").