The expert's view

Problematic aspects in the implementation of legal mechanisms regarding the management of medical waste

Author: Igor Şeremet, Avocat, lector universitar, la Departamentul Drept Internațional și European al Facultății de Drept a USM, Doctor in Law Deși, baza legislativă specială privind reglementarea gestionării deșeurilor de producţie şi menajere în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic, precum și, în scopul prevenirii poluării mediului, a fost fixată prin Legea nr.1347-XIII din 09.10.1997 [1], primele abordări normative cu privire la deșeurile provenite din activitatea medicală au fost