Purchase announcement

Anunț achiziție servicii de dezvoltare modul EXCEL pentru elaborarea PLGD și calcul tarife

Hereby, AO "E-CIRCULAR" Training and Consulting Center, as project implementer „Îmbunătățire competențe digitale și ecologice ale APL pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Nr.Tip serviciuUnitățiSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință1Dezvoltarea unui modul online (Excel) pentru elaborare Program Local de Gestionare a Deșeurilor și calcularea tarifelor pentru gestionarea

AD! Purchase of IT equipment

Hereby, AO Training and Consulting Center "E-CIRCULAR", as the implementer of the project "Development of the capacities of AO E-Circular in the development and provision of CONTINUOUS TRAINING PROGRAMS for ADULTS towards a more efficient transition to a green economy" financed by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and the Swiss Agency for Development and Cooperation, and implemented by the German International Cooperation Agency (GIZ), invites you to send your price offer for the following products: No.Type of equipment ITUUnitsSpecifications