Primele 40 puncte de colectare a e-Deșeurilor, au fost instalate!

Oraș curat cu e-Deșeu reciclat

Proiectul “Oraș curat cu e-Deșeu reciclat” lansat în luna decembrie, anul 2018 de către A.O. Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Primaria mun.Chișinău, Asociația MoldRec și cu suportul  Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD, anunță despre primele 40 puncte  de colectare a e-Deșeurilor deja instalate în mun. Chișinău, din total 80 de puncte planificate.

Lista adreselor este publicată în tabelul de mai jos:

1Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediuluistr. Constantin Tănase, 9
2Institutul de Medicina Urgentăstr. Toma Ciorba 1
3Agenția Servicii Publicestr. Pușkin 42
4Asociatia de coproprietari în condominiu  ACC 55/488str.Nicolae Dimo 4/1
5Asociatia de Coproprietari in Condominium ACC 55/551str. Ginta Latina 12
6Asociatia de coproprietari in condominiu  ACC Nr.55/748str. Tudor Strișcă 8/1 și 8/2
7Asociatie de Coproprietari Condominiu  ACC 55/532str. Alba Iulia 77/19
8Ministerul Finantelorstr. Constantin Tănase 7
9Confederația Natională a Sindicatelor din Moldovastr. 31 August 1989, 129
10Primăria mun.ChișinăuBd. Ștefan cel Mare 83
11Primaria Condritamun.Chişinău, s.Condriţa
12Primaria Cruzestimun.Chisinau, str. Teilor 24,
13Primaria Tohatinmun.Chişinău, com.Tohatin, str.Ştefan cel Mare, 1
14Primaria  Cricovamun.Chişinău, or.Cricova, str.Chişinăului, 90
15Primaria Durlestimun. Chișinău, or. Durlesti, str. Alexandru cel Bun nr.13
16IPLT “L. Deleanu”str. Deleanu 5/4
17Institutul de Chimiestr. Academiei 3
18Colegiul de Ecologiestr. Burebista,70
19IPLT” Alexandru cel Bun”mun. Chișinău, or. Sîngera, str. 31 august 35/1
20Liceul Teoretic Mihai Eminescustr. Varsoviei, 2
21Universitatea de Stat din Moldovastr. Alexei Mateevici 60
22Academia de Studii Economice din Moldovastr. Bănulescu Bodoni 61
23Gimnaziul nr.7str. Milești, 34
24Gimnaziul nr.102mun. Chisinau s. Brăila str. Renașterii 14
25LT B.P. Hașdeustr. N. Zelinski 34
26Liceul Teoretic ,, Mihail Lomonosov”str. Gh. Madan, 83
27IPLT ALEXANDRU IOAN CUZAstr. Poştei 44
28Liceul Teoretic “Anton Cehov”, mun. Chişinăustr. Alba Iulia, 200/2
29Liceul Teoretic ,,Gheorghe Ghimpu”mun. Chișinău, s. Colonița
30Gimnaziul cu profil teatral ”Ion Luca Caragiale”str. Miron Costin 19/7
31Liceul Teoretic Lucian Blagastr.A.Russo 10
32Liceul Teoretic `OLIMP`str. Petru Zadnipuru 7/1
33Centrul orășenec al tinerilor naturaliștibd. Traian, 3
34IPCEEE, departamentul Electronicastr. M.Sadoveanu 40/2
35IPLT Budeştimun. Chişinău, s. Budeşti, str.Şcolii 5
36IP Liceul Teoretic Dimitrie Cantemirbd. Dacia 28/3
37Simpalsstr. Calea Orheiului 28/1
38“Maximum Electronic” SRLbd. Gagarin 16
39EBS Integratorstr. Columna 170
40NBC National Business Centerstr. Stefan cel Mare 73/1

În scurt timp, alte 40 puncte de colectare în mare parte, agenti economici, inclusiv instituții publice și de învățământ, urmează a fi aprovizionate cu tomberoane! Lista finala și harta punctelor de colectare va fi publicata odată cu crearea celor 80 Puncte de colectare.

Reamintin că una din problemele cu care se confruntă Republica Moldova și care rămâne a fi nesoluționată până la moment, este gestionarea greșită a deșeurilor, în special a celor de tipul Echipamentelor Electrice și Electronice (DEEE-uri) și a Bateriilor portabile uzate, denumite în continuare “e-Deșeuri”. Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze/arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor menajere.

Prin intermediului proiectului “Oraș curat cu e-deșeu reciclat” ne propunem  să contribuim direct la reducerea cantității de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din deșeurile nevalorificate și, implicit la protejarea mediului înconjurător și a sănătății populației, utilizând ca instrumente: Educarea / Conștientizarea / Schimbul de experiență / Implicarea!