Gestionarea DEEE-urilor este reglementată prin H.G. nr. 212 din 07.03.2018

CE ÎNSEAMNĂ DEEE – echipamentele electrice și electronice care constituie deșeuri potrivit prevederilor prezentei hotărâri a Guvernului, precum și a Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, inclusiv toate componentele, subansamblurile și produsele consumabile, parte integrantă a echipamentelor în momentul în care acestea devin deșeuri.

O definiție mai simplă prezintă DEEE-urile ca totalitatea echipamentelor electrice si electronice: frigider, mașina de spălat, televizor, computere, telefoane mobile, radio-casetofoane, camere video, cuptoare cu microunde, etc. Practic, ele sunt peste tot în jurul vostru și contribuie semnificativ la calitatea vieții voastre.

Conform H.G. 212/2018 exista 10 mari categorii de DEEE-uri:

dsf
  1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni (de ex. frigidere, mașini de spălat, cuptoare, etc);
  2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni (de ex. fi er de calcat, robot de bucătărie, ventilator, etc.);
  3. Echipament informatice si de telecomunicații (de ex. computer, monitoare, telefoane mobile, imprimante, copiatoare, etc);
  4. Echipamente de larg consum (de ex. DVD player, TV, videocasetofoane, etc.);
  5. Echipamente de iluminat (tuburi neon, becuri, etc.);
  6. Unelte electrice si electronice (de ex. mașini de găurit, mașini de tuns iarba, etc.);
  7. Jucării, echipamente sportive si de agrement (de ex. console jocuri, etc.);
  8. Dispozitive medicale(cu excepția produselor implantate sau infectate);
  9. Instrumente de supraveghere si control(de ex. camera de supraveghere, aparate pentru măsurarea curentul electric, etc.);
  10. Dozatoare automate(de ex. cele pentru apa, cafea, sucuri, etc.).

Moldova face parte din categoria statelor cu o industrie de reciclare scăzută în care cea mai mare parte a cantităților de deșeuri EEE sunt eliminate prin depozitare, operațiunile de reciclare și valorifi care fi ind utilizate într-o măsură foarte mică.
O problemă importantă a sistemului de gestionare a deșeurilor EEE din țară este reprezentată de aria scăzută de acoperire cu servicii de colectare. Astfel, la nivel național avem una sau două întreprinderi de acest gen, iar ponderea serviciilor de salubrizare este practic zero.
Gradul de valorifi care redus a DEEE are în primul rând cauze de natură tehnică (inexistența infrastructurii de colectare separată și de sortare în cele mai multe zone ale țării, lipsa capacităților de reciclare pentru anumite tipuri de materiale componente a DEEE-urilor, cum ar fi metalele neferoase), dar și economică (lipsa instrumentelor financiare care să stimuleze/oblige operatorii de salubrizare să livreze deșeurile colectate către instalații de tratare/valorifi care și nu către eliminare).

Cine sunt producătorii, importatorii în conformitate cu prevederile Legii nr.209/2016 privind deșeurile:

Orice persoană fi zică sau juridică, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care:
a) manufactures and sells electrical and electronic equipment under its own brand;
b) revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori, vinde un obiect cumpărat (revânzător), nefiind considerat „producător”, atunci când marca producătorului fi gurează pe echipament conform pct. 1 din Regulament;
c) imports or exports EEE, with a professional title, in or from the Republic of Moldova;
d) vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat.

Reamintim care sunt obligațiile producătorilor (importatorilor): 

1. Să se înregistreze în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, în Lista producătorilor, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sânt vândute EEE în maximum 30 de zile;
2. Producătorii noi intrați pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, până la inițierea activități de plasare pe piață a EEE;
3. Dacă producătorii prevăzuți la pct. 46 din Regulament, nu  sânt înregistrați în Republica Moldova potrivit pct. 45, înregistrarea se face prin intermediul reprezentanților autorizați ai acestora, astfel cum se prevede în capitolul XV al Regulamentului;
4. Să finanțeze și să garanteze fi nanțarea operațiunilor de colectare și reciclare DEEE;
5. Să raporteze anual cantitățile de echipamente electrice și electronice introduse pe piață, cantitățile, numărul și categoriile de deșeuri care au fost colectate, refolosite, reciclate și recuperate, greutatea sau numărul deșeurilor colectate și exportate;
6. Să ofere consumatorilor, în instrucțiunile de utilizare sau la punctul de vânzare, toate informațiile necesare în legătură cu colectarea selectivă a acestor deșeuri;
7. Să furnizeze, pentru fi ecare tip nou de EEE introdus pe piață, în termen de un an de la introducerea pe piață a echipamentului, informații referitoare la reutilizare și transport;
8. Să eticheteze produsele conform cerințelor legale.

qqq

CAREFUL!
Începând cu 1 ianuarie 2019, pot introduce pe piață EEE numai producătorii înregistrați în Lista producătorilor.