Experiența Primăriei Ungheni în gestionarea DEEE-urilor!

Orice iniţiativă organizată şi implementată cu bună credinţă şi profesionalism pentru promovarea obiectivelor legislative privind mediul şi sănătatea umană merită şi chiar trebuie semnalată, apreciată şi încurajată.

Acest articol este versiunea sumară a informației publicate în cel mai recent număr al Revistei Managementul Deșeurilor din luna septembrie 2018.  Mulțumim dlui Alexandru AMBROS, Primarul municipiului Ungheni, pentru informații ample și implicare maximă în promovarea unui subiect de interes pentru autorităţile publice locale, producători şi importatori de produse de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice privind colectarea acestor fluxuri de deşeuri periculoase mediului şi sănătăţii populaţiei. 

În anul 2017, municipiul Ungheni în parteneriat cu ÎM „AVE-UNGHENI” SRL şi ÎM „Servicii comunale Ungheni” au făcut primii paşi în domeniul colectării deşeurilor electrice şi electronice (DEEE), devenind astfel prima autoritate publică locală din Republica Moldova, care a creat un Punct de colectare a acestor deşeuri în baza unui proiect pilot ce vizează „Colectarea selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în oraşul Ungheni”. Graţie sprijinului financiar al Agenţiei Slovace pentru Dezvoltarea Cooperării Internaţionale (Slovak AID), acest proiect a început să se implementează cu succes. Noul serviciu creat la Ungheni vine în sprijinul autorităţilor, populaţiei prin oferirea unor soluţii de colectare DEEE la standarde europene, având în vedere atingerea în anii apropiaţi a cotei impuse prin Hotărârea de Guvern, şi nu în ultimul rând protejarea mediului înconjurător.

IMG_9955

În anul 2017 municipiul Ungheni a făcut primii paşi în colectarea deşeurilor electrice şi electronice fiind prima localitate din ţară care implementează bunele practici europene de colectare a DEEE în baza unui proiect pilot susţinut de populaţie. Această experiență unică ne va permite accesarea de noi fonduri pentru proiecte ce ţin de protecţia mediului înconjurător.

Astăzi activitatea Primăriei municipiului Ungheni în domeniul gestionării DEEE (deşeurilor de echipamente electrice şi electronice) transpune prevederile politicii naţionale şi a celei europene în materie de prevenire a generării deşeurilor şi urmăreşte reducerea consumului de resurse și gestionarea eficientă a deșeurilor.

Apariţia Legii nr. 209 privind deşeurile şi H.G. nr.212 pentru aprobarea Regulamentului privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice pe care le avem în gestionare, ne permit în acest moment ca fiecare localitate din raion, care se confruntă cu situaţii grave în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor, să lecolecteze separat pentru a fi trimise la reciclare.

Reieşind din obligaţiunile puse în faţa APL, a fost luată decizia de deschidere a unui punct de colectare specializat în domeniul DEEE în comun cu ÎM “AVE-UNGHENI” SRL, organizaţie cunoscută în ţară, care are o experienţă bogată în domeniul acordării serviciilor de salubrizare. Acest Punct de colectare a fost echipat cu containere pentru stocarea deşeurilor electrice şi electronice de dimensiuni mici (becuri, acumulatoare, baterii uzate, telefoane, fierbătoare electrice, etc.) şi containere pentru depozitarea deşeurilor de mari dimensiuni (monitoare, televizoare, frigidere, maşini de spălat, etc.). Pentru transportarea acestor tipuri de deşeuri a fost achiziţionat şi un autovehicul. Procesul de colectare şi transportare a deşeurilor electrice este asigurat de întreprinderea ÎM„AVE Ungheni” SRL, care a aprobat un grafic în acest sens, ce a fost adus la cunoştinţa localnicilor. În această scurtă perioadă de timp de la crearea punctului de colectare, ÎM „AVE – UNGHENI” SRL a devenit un centru de competenţă în managementul deşeurilor de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice.

Printre primele acţiuni pe care le-a organizat Primăria în cadrul proiectului „Colectarea selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în oraşul Ungheni”, a fost informarea şi educarea tinerei generaţii în vederea asigurării unui comportament civic responsabil. Au fost organizate întâlniri cu reprezentanţii grădiniţelor, liceelor şi colegiilor din municipiul Ungheni.

Este foarte important să fie înţeles corect mesajul acestei campanii. Copiii au fost încadraţi şi într-un exerciţiu practic. Este vorba despre concursul de desen „ECO UNGHENI” şi Concursul de lucrări din deşeuri reciclabile „Să nu poluăm mediul!”, unde a fost abordată tematica privind problemele legate de deşeuri. Participanţii au demonstrat prin lucrările lor că au spiritul micului cetăţean eco–responsabil care este demn de urmat de către toţi, de la mic la mare, pentru a avea un oraş ecologic curat şi atractiv pentru vizitatori. O oportunitate fericită pentru elevii din municipiul Ungheni a fost concursul „Marea competiţie de colectare a deşeurilor electrice”. Pentru participarea la concurs, reprezentanţii instituţiilor de învăţământ trebuiau să apeleze la numerele de telefon propuse pentru a informa dispeceratul despre deşeurile electrice colectate.

În continuare, reprezentanţii Î.M. „AVE-Ungheni” SRL preluau deşeurile electrice prin cântărire. Astfel, Primăria municipiului Ungheni a premiat cele mai active instituţii de învăţământ în cadrul campaniei „Deşeuri electrice colectate – vieţi omeneşti protejate!”. Elevi de la liceele teoretice „A. Puşkin”, „I. Creangă”, „V. Alecsandri” şi „Mihai Eminescu” au petrecut câteva zile din vacanţa de vară în oraşele înfrăţite cu municipiul Ungheni – Horishni Plavni (Ucraina), Auce (Letonia) şi Joniskis (Lituania).

Educaţia tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului este esenţială pentru ceea ce Ungheniul vrea să devină: un oraş cu adevărat european care îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor şi care este preocupat de mediu şi sănătatea populaţiei.

dddd.png