The activity of SRL "EuroPaperPacK", suspended due to a fraudulent business!

S U B S C R I B E T OF L A V O U R I T A L I A

Probabil mai puţini cunosc soarta întreprinderii S.R.L. “EuroPaperPacK”, prima fabrică de producere a hârtiei, care colecta și recicla anual circa 15 mii tone maculatură și producea circa 10 mii tone hârtie și multe articole de ambalaj la solicitarea partenerilor interni și străini de interes comercial, produs de care ţara duce astăzi lipsă.

Din păcate, specialiștii întreprinderii și operatorii colectori de hârtie și carton de mai bine de trei ani nu mai activează în acest domeniu în rezultatul unei afaceri frauduloase comise la indicaţia domnului Vlad Filat, ex Prim-ministru RM, efectuată prin intermediul domnului Nicolae Vicol, fostul șef al Fiscului. Afacerea avea ca scop sustragerea unei sume impunătoare de bani de la S.R.L. “EuroPaperPacK” pentru necesităţile PLD, solicitare refuzată de conducerea EuroPaperPacK. Consecinţele acestui refuz, au fost mai multe atacuri şi încercări din partea organelor fiscale de a stopa activitatea firmei, ceea ce a dus peste o perioadă de timp la realizarea scopului (cităm informaţia transmisă de conducerea S.R.L. “EuroPaperPacK”).

În ultimii ani, S.R.L. “EuroPaper- PacK”, şi-a reînoit profilul de activitate, a devenit o întreprindere cu o infrastructură modernă și cu utilaj performant conform standardelor europene, datorită creditului împrumutat de la B.C. Moldova Agroindbank S.A., pe care din păcate nu-l poate rambursa la timp din cauza sistării activităţii.

În sensul celor expuse, venim cu o solicitare către Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova, precum și către Ministerul Economiei și Infrastructurii, „B.C. Moldova Agroindbank” S.A., de a examina situaţia creată în urma sistării activităţii primei fabrici de colectare și prelucrare a hârtiei și cartonului autohton din Moldova. Consiliul de redacţie, în acest caz, vine cu o solicitare de a susţine activitatea acestei firme și de a nu permite lichidarea ei. Considerăm necesară implicarea autorităților statale pentru soluționarea problemei cu întoarcerea creditului împrumutat pentru dezvoltarea în continuare a întreprinderii.

 De asemenea, referindu-ne la afacerea începută de dl Vlad Filat, solicităm ca Ministerul Economiei și Infrastructurii să se implice în reexaminarea acestui caz cu adoptarea unor măsuri practice, care ar permite activitatea în continuare a acestei întreprinderi, menită să colecteze, recicleze și să producă ambalajul necesar întreprinderilor comerciale, precum să apere și interesele micilor colectori ai maculaturii, cei mai importanţi clienţi ai fostei întreprinderi, care au rămas șomeri.

În prezent, întreprinderea a pierdut în total peste 120 angajaţi, numărul cărora a scăzut esenţial pe parcursul sistării activităţii acestei întreprinderi. Totodată, vreau să menţionez că odată cu lichidarea acestei fabrici se va aduce un prejudiciu considerabil mediului și economiei naţionale. Astăzi mii de tone de hârtie și carton sunt aruncate la gropile de gunoi din lipsa întreprinderii de prelucrare, fiind impuși să importăm acest deșeu din exterior. Managementul deșeurilor ocupă un rol important în cadrul conceptului de dezvoltare durabilă, deșeurile constituind o importantă sursă de materii prime secundare, și nu doar o potenţială sursă de poluare. Din aceste considerente adresarea Revistei „Managementul Deșeurilor” sperăm să fie înţeleasă corect de către autorităţile centrale cât și de conducerea băncii „B.C. Moldova Agroindbank” S.A.

Sperăm că problema abordată va fi susţinută! MD