Editorial: Avem nevoie de o piață a deșeurilor funcțională!

Fără îndoială, pentru a progresa și a crea o economie competitivă la nivel național, avem nevoie de acel model sustenabil despre, care se tot vorbește de mult timp și care într-o versiune funcțională ar reduce dependența Republicii Moldova de resurse importate, pe care le mai și utilizează ineficient.

De parcă, scopul era să avem o țară cu o productivitate sporită a resurselor naturale și  cu un impact minim asupra mediului ambiant. Dar oare cum poate fi atins acest obiectiv, dacă nimeni nu întreprinde măsuri concrete în direcția raționalizării și eficientizării consumului de resurse, iar atunci când vorbim despre resurse, se au în vedere și deșeurile, care de altfel sunt materii prime, care ar putea alimenta economia națională, în cazul în care am avea un Sistem de management al deșeurilor eficient. Oportunitățile acestui sistem ar permite valorificarea produselor deja utilizate, reducerea procesării şi a costurilor de producție, îmbunătățirea imaginii companiei, implicarea comunității și nu în ultimul rând, crearea de locuri de muncă verzi.

Atunci când vorbim despre deșeuri ca resurse, când există o ofertă și o cerere de deșeuri, atunci trebuie să existe și o  piață funcțională a deșeurilor. Dacă e să revenim la Strategia  de mediu a Republicii Moldova pentru anii 2014 – 2023, atunci Piaţa de produse reciclabile este o nişă de dezvoltare garantată şi de succes la nivel economic. Beneficiul economic pe termen lung care poate fi obţinut în rezultatul implementării măsurilor de gestionare a deșeurilor poate fi între 0,98% şi 1,43% din PIB.  Este bine cunoscut că mecanismul principal de optimizare a proceselor economice este mecanismul de piaţă, reglementat de către stat. Piaţa deşeurilor nu are de ce să fie o  excepţie.

Scopul politicii în domeniul gestionării deşeurilor trebuie să devină crearea unei pieţe funcţionale a serviciilor de gestiune a deşeurilor. Această piață ar permite determinarea volumului optimal de poluare şi optimiza relaţiile dintre ofertanţii şi solicitanţii de deşeuri, permiţând stabilirea unor preţuri şi cantităţi de echilibru, care ar minimiza volumul de deşeuri şi ar maximiza fluxurile lor de reciclare. Prin urmare, pentru a crea un mecanism eficient de gestionare a deşeurilor nu este suficient doar  de a dezvolta infrastructurile adecvate. Ele vor fi create, doar dacă există şi funcţionează o piaţă a deşeurilor.

Situația la zi în Republica Moldova pe filiera de management a deșeurilor nu este una pozitiva și nici pe departe sustenabilă. Da, există un cadrul legal, dar nu și soluții compatibile acestuia. Mai degrabă există un haos, unde fiecare se îndreaptă în direcții diferite, mișcându-se împotriva curentului. Este mai mult decât evident faptul că se necesită o conlucrare interinstituțională eficientă.

Pe de o parte sunt entitățile publice,  precum Parlamentul şi Guvernul; Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Inspectoratul pentru Protecția Mediului; Agenția de Mediu; Ministerul Economiei și Infrastructurii; Ministerul Muncii, Protecției Sociale și a Familie și desigur  administrațiile publice locale, pe de altă parte reprezentanții sectorului privat  și desigur societatea civilă. Păi atunci, de ce să nu fie creat ca exemplu și un Comitet național de coordonare privind managementului deșeurilor, care ar prezenta o platformă de comunicare, schimb de bune practici și identificare a celor mai potrivite soluții problemelor identificate la nivel național, care ar crea premisele necesare de funcționare a pieții deșeurilor.

Bahnaru  Aurelia, Doctor în economie
Director Revista “Managementul Deșeurilor”