Programul de ecologizare a ÎMM-urilor a fost aprobat!

La data de 27 noiembrie, în ședința Guvernului a fost aprobat programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta va fi implementat de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și se va desfășura până în 2021, cu posibilitatea de extindere. Bugetul programului este de 60 de milioane de lei, bani alocați din bugetul de stat.

Scopul prezentului Program este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile IMM-lor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

 În acest context, peste 150 de întreprinderi mici și mijlocii vor beneficia de finanțare din partea statului pentru implementarea tehnologiilor și inovațiilor ecologice. De asemenea, aproximativ 3.000 de antreprenori vor beneficia de sprijin informațional privind beneficiile și principiile așa-zisei economii verzi. Inițiativele au fost anunțate astăzi în cadrul unei conferințe internaționale, care s-a desfășurat la Chișinău.

Ecologizarea ÎMM-lor va oferi Republicii Moldova un șir de oportunități, astfel încît să beneficieze plenar de Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), precum și să atingă obiectivele de mediu ale Agendei 2030, adoptate de Organizația Națiunilor Unite în 2015:

  • creșterea productivității prin eficientizarea proceselor de producție și a utilizării eficiente a resurselor energetice, materiei prime, crearea unui spațiu pentru inovare și valoare adăugată, precum și alocarea resurselor în conformitate cu necesitățile de producere;
  • creșterea gradului de încredere a investitorilor grație asumării de către Guvern a implementării politicilor publice de reducere a impactului activității economice asupra mediului;
  • extinderea accesului la noi piețe datorită cererii sporite pentru produse și servicii ecologice;
  • asigurarea creșterii economice în baza utilizării eficiente a resurselor disponibile și reducerea efectelor negative asupra mediului și sănătății.

Programul oferă  ÎMM-urilor trei beneficii principale:

1) stimularea participării IMM-lor în acțiuni de ecologizare, de maximizare a impactului scontat și de reducere a presiunii asupra mediului;

2) conștientizarea beneficiilor ecologizării IMM-lor în raport cu dezvoltarea financiar-sustenabilă a afacerilor și de protecție a mediului înconjurător;

3) facilitarea implementării sistemelor de management de mediu și etichetării ecologice pentru a asigura internaționalizarea, promovarea exporturilor, integrarea în lanțurile valorice internaționale.

Analiza statisticilor internaționale a demonstrat că IMM-le generează circa 64% din poluarea industrială, în timp ce doar 16% din acestea sânt angajate în acțiuni de mediu. Astfel, o gamă de instrumente și bune practici pentru încurajarea „ecologizării IMM”-lor care sânt implementate de către statele membre ale Uniunii Europene pot fi adaptate și diseminate în rândul IMM-lor din Republica Moldova, pentru a stimula dezvoltarea durabilă și competitivitatea economică internațională.