Anunț achiziție servicii de dezvoltare modul EXCEL pentru elaborarea PLGD și calcul tarife

Prin prezenta, A.O. Centrul de instruire și consultanță „E-CIRCULAR”, în calitate de implementator a proiectului „Îmbunătățire competențe digitale și ecologice ale APL pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor” finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC), Vă invită să trimiteți oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii:

Nr.Tip serviciuUnitățiSpecificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1Dezvoltarea unui modul online (Excel) pentru elaborare Program Local de Gestionare a Deșeurilor și calcularea tarifelor pentru gestionarea deșeurilor1Conform caietului de sarcini indicat mai jos

Criterii de selecție a ofertantului:

  • Persoana juridică/fizică înregistrată/domiceliată pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Corespunderea serviciilor oferite cu caracteristicile indicate;
  • Cel mai mic preț pentru serviciul ce corespunde criteriilor minime de selecție;
  • Termenul de livrare.

Dosarul de aplicare va include:

  • Oferta tehnică și de preț, care va include prețul în MDL, cu cota “0” TVA, termenul de livrare;
  • Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii / extras din registrul de stat al persoanelor juridice.

Aplicarea dosarelor:

  • Dosarele de aplicare vor fi expediate în format electronic, la adresa de e-mailinfo@e-circular.org cu mențiunea “Ofertă de preț servicii” sau pe suport de hârtie la adresa str. Capriana 50, ASEM Business Centru, Bloc 2, bir.202;
  • Prețul serviciilor indicate în ofertă se prezintă în monedă locală/MDL și nu vor include TVA (TVA cu cota zero);
  • Termenul limită de depunere a ofertelor este 15.06.2023 ora 16:00
  • Telefon de contact : 060509934 Aurelia Bahnaru