Abonament anual

Revista “Managementul Deșeurilor” (Indice: PM32200) este unica revistă de profil la nivel național editată trimestrial de A.O. Centrul de instruire și consutanță E-Circular, care oferă îndrumări pentru agenți economici și APL-uri pentru a asigura conformarea legală privind gestiunea deșeurilor, acces la cele mai actuale studii în domeniu, interpretarea statistică a datelor privind deșeurile, interviuri cu operatori, reciclatori, reprezentați ai autorităților locale, viziunea experților în domeniu și cele mai bune practici în domeniu.

Oferta abonare Revista 2022

INFORMARE!

În atenția persoanelor juridice, pentru a perfecta un abonament la Revista Managementul Deșeurilor, puteți:

  • Solicita un cont de plată la adresa de email info@e-circular.org sau ne puteți contacta la numărul 060509934.
  • Accesați https://e-circular.org/revista/revistamanagementul-
    deseurilor-abonament-anual/. Completați formularul și perfectați plata.